Kerro meille..

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry kerää tietoja Pitkäjärven historiasta tallennettavaksi ja taustatiedoksi tulevaisuuden kunnostustoimien suunnitteluun. Työn alla on myös julkaisu, jonka sisällössä kyseistä aineistoa saatetaan hyödyntää.

Jos hallussasi/muistoissasi on tietoja, valokuvia tai jonkinlaisia dokumentteja menneiltä vuosilta, jotka tavalla tai toisella liittyvät Pitkäjärveen, sen luontoon, ympäristöön tai elämään sen rannoilla, ota yhteyttä.
Aineiston sisällölle tai laadulle ei ole asetettu mitään rajoituksia, kiinnostuksen kohteita ovat niin tyypilliset tai harvinaisemmat kalansaaliit, eksoottisten lintujen bongaukset kuin kiehtovat tarinatkin.

Viestit ja yhteydenottopyynnöt mieluiten sähköpostilla: if.iv1571867645rajak1571867645tipne1571867645enakl1571867645ap@ti1571867645tseiv1571867645

Aktiivisuudestasi kiittäen
Hallitus

Yhdistyksen hallitus kokoontuu 30.6.2016

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry:n hallituksen seuraava kokous pidetään rahastonhoitaja Erik Naulapään luona 30.6.2016 klo 14.00.

Esillä ovat mm. kesän 2016 vesikasvillisuuden poistoprojekti, yhdistyksen internet-sivuston käyttöönotto, jäsenmaksujen kotoutustilanne sekä yhdistysjulkaisun toimittaminen.

Jos sinulla on mielessäsi asioita, joita haluaisit saattaa hallituksen tietoon tai toiveita/kehittämisehdotuksia yhdistyksen toiminnan suhteen, voit lähettää viestiä sähköpostilla: if.iv1571867645rajak1571867645tipne1571867645enakl1571867645ap@ti1571867645tseiv1571867645

Virtausmittauksia Pitkäjärvellä

Yhdistyksen tilaamaan kunnostussuunnitelmaan tarvittavia  virtausmittauksia  suoritetaan Pitkäjärveen laskevissa oja- ja purouomissa 30.6.2016 aamupäivän aikana.

Mittaukset suorittaa Riikka Tuuliainen.

Riikka esittelee iltapäivällä hallituksen jäsenille suunnitelman tämänhetkistä kehitysvaihetta, jossa yhteydessä on läsnä olevilla mahdollisuus kommentoida työtä ja esittää siihen liittyviä toivomuksia ja kehittämisehdotuksia.

KUNNOSTUSSUUNNITELMA

10.02.2016; HANKEKUVAUS, neuvottelu Hämeen Ammattikorkeakoululla Forssassa

PÄLKÄNEEN PITKÄJÄRVEN VESISTÖKUNNOSTUSSUUNNITELMA 2016

Hanke
Hankkeen tarkoituksena on arvioida Pälkäneen Pitkäjärven vesistön nykytila, selvittää eri kunnostusvaihtoehtoja vesistön kunnostamiseksi ja laatia ehdotus järven kunnostussuunnitelmaksi. Pitkäjärven vesistön nykytilaa arvioidaan valtion ympäristöhallinnon tekemien vesi- ja pohjanäytteiden tulosten ja muun olemassa olevan tiedon perusteella. Järven tilan kohentamiseksi selvitetään mahdollisia kunnostusvaihtoehtoja. Mahdollisia kunnostustoimenpiteitä ovat mm. vesikasvillisuuden poisto, vesistön ruoppaukset, veden vaihtuvuuden lisääminen vettä kierrättämällä sekä rantojen kunnostaminen. Kunnostusvaihtoehtojen toteutuskustannukset ja vaikutukset arvioidaan. Lisäksi laaditaan suositukset tehtävistä toimenpiteistä ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi valuma-alueelta (esim. järveen laskeviin ojiin ja puroihin laskeutusaltaiden, kosteikkojen ja pintavalutuskenttien rakentamismahdollisuudet ym.).

Tuottaja
Edellä kuvattu hanke tuotetaan Hämeen Ammattikorkeakoulun ympäristösuunnittelijan koulutusohjelman opinnäytetyönä, jonka laatii opiskelija Riikka Tuuliainen. Oppilaitoksen puolesta työtä ohjaa Tero Ahvenharju.

Tilaaja
Hankkeen tilaajana on Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry. Pälkäneen kunnan, Pirkan Helmi ry:n, Pirkanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:n sekä Aitoon Kalastuskunta ry:n osallistumismahdollisuuksia tiedustellaan. Hanketta koordinoi Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry:n hallitus. Tilaajan yhteyshenkilöt ovat puheenjohtaja Veikko Hoppula ja sihteeri Tatu Turunen.

Hankkeen rahoitus
Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry vastaa matka- ja muista kuluista 500 euroon asti. EU-rahoitusmahdollisuudesta neuvotellaan Pirkan Helmi ry:n kanssa.

Suunnittelu- ja toteutusaikataulu
Suunnittelu on käynnistetty tammikuun lopussa 2016. Tavoitteena on, että opinnäytetyö valmistuu vuoden 2016 aikana, tarkemmasta aikataulutuksesta sovitaan oppilaitoksen kanssa käytävän sopimusneuvottelun yhteydessä.

Yhteystiedot
Tilaajan ohjausryhmän yhteystiedot saa julkaista.

Valmis opinnäytetyö
Opinnäytetyö on julkinen ja kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.

Uusiutunut kalastuslaki

Laitikkalan seurantalo
Laitikkalan seurantalo

14.5.2016 klo 12.00 Laitikkalan Seurantalo
Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry järjestää vuosikokouksensa yhteydessä Laitikkalan Seurantalolla tilaisuuden, jossa kalatalousneuvoja Petri Mäkinen Hämeen kalatalouskeskuksesta esittelee uuden kalastuslain mukanaan tuomia uudistuksia, vesialueiden hoitotöiden vaikutusta kalatalouteen sekä kala- ja rapuistutusten mahdollisuuksia vesistönhoitotoimenpiteenä.
Tapahtuma on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Järjestäjät toivovatkin mahdollisimman runsasta osanottoa, onhan samalla tilaisuus myös keskinäiseen ajatustenvaihtoon Pitkäjärven kunnostustoimien tulevaisuudesta ja kehittämisestä.

Tiivistelmän uudesta kalastuslaista löydät tämän linkin takaa: Kalastuslaki  klo 14.00 Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry:n vuosikokous
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat

Kalatalousneuvoja Petri Mäkinen, Hämeen Kalatalouskeskus
Kalatalousneuvoja Petri Mäkinen, Hämeen Kalatalouskeskus

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry

YHTEYSTIEDOT 2019

[Y-tunnus: 2730748-3]

[Pankkiyhteys: FI28 5002 0220 0061 98]

posti: c/o puheenjohtaja Veikko Hoppula

Pikilangantie 7

36200 KANGASALA

puh. 040 411 6483

sähköposti: if.iv1571867645rajak1571867645tipne1571867645enakl1571867645ap@ti1571867645tseiv1571867645

www-sivut: www.palkaneenpitkajarvi.fi

Sihteeri: Tatu Turunen

sähköposti: tatu.turunen(at)viesti.net

puhelin: 0400 238 056

Hallituksen jäsenet 2019

Pekka Puhakka

Heimo Heino

Erik Naulapää

Esko Mattila

Antti Mäkinen

Anneli Niemi (varajäs.)

Kari Ilola (varajäs.)

Jäsenyys

Yhdistyksen henkilöjäsenmaksu on 30 euroa vuodelle 2016. Jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla yhteystietonsa yhdistykselle tämän sivuston lomakkeella sekä maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen tilille Luopioisten osuuspankkiin (FI 28 5002 0220 0061 98). Sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenyydet seuraavassa kokouksessaan. Yhdistys ottaa mielellään myös kannatusjäseniä, jollaiseksi voi liittyä samaisella lomakkeella (rasti ao. ruutuun). Kannatusjäsenmaksu on 100,00 €/v. Kannatusjäsenille tarjoamme näkyvyyttä web-sivustollamme sekä kaikessa jäsenviestinnässämme. Pyydämme uusia jäseniä ilmoittamaan sähköpostiosoitteenne yhdistyksen sihteerille Tatu Turuselle (etunimi.sukunimi (at) viesti.net). Kiitämme kaikkia jäseniä saamastamme tuesta! Tuki käytetään järven tilan kohentamiseksi.

Yhdistys

Yhdistys
Pitkäjärvilogo
Pitkäjärvi
Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys edistää Pälkäneellä olevan Pitkäjärven vesiensuojelua ja vesistökunnostusta.

Tavoitteena on torjua järven rehevöitymistä ja siten kohentaa järven tilaa ja yleistä viihtyvyyttä.

Yhdistys on kesinä 2013, 2014 sekä 2015, 2016, 2017 ja 2018 toteuttanut järvellä vesikasvien koneellista niittoa.

Leikattu kasvimassa on kerätty maalle kompostoitumaan.

Konetyö on hankittu ulkopuolisella urakoitsijalta, minkä lisäksi yhdistyksen jäsenet ovat tehneet talkootyötä hyvin huomattavia määriä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja.
Yhdistys hankkii varoja jäsenmaksutulojen lisäksi mm. järjestämällä teatteriretkiä, tekemällä talkootöitä ja hakemalla rahoitusta julkisista rahoituslähteistä.
Aitoon kalastuskunta on taloudellisesti tukenut toimintaa merkittävästi, erityisesti yhdistyksen alkuvuosina, mikä on mahdollistanut koneellisen vesikasvien poiston toteuttamisen.
Kunnostusyhdistys perustettiin 22.10.2011, ja merkittiin yhdistysrekisteriin 8.2.2012.
Pälkäneen Pitkäjärven korkeus merenpinnasta on 98,5 m.

Kyseessä on Pälkäneen 11. suurin järvi.

Sen vesiala on 73,5 ha ja kokonaisrantaviivaa 8,2 km.

Suomessa on 172 Pitkäjärveä ja Pälkäneellä yksi.

Pitkäjärveläiset -julkaisun artikkeli yhdistyksen perustamisesta ja toiminnan alkuvuosista:

Pitkäjärvi puhtaaksi talkoovoimin