Kerro meille..

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry kerää tietoja Pitkäjärven historiasta
tallennettavaksi ja taustatiedoksi tulevaisuuden kunnostustoimien suunnitteluun. Työn alla on myös julkaisu, jonka sisällössä kyseistä aineistoa saatetaan hyödyntää.

Jos hallussasi/muistoissasi on tietoja, valokuvia tai jonkinlaisia dokumentteja menneiltä vuosilta, jotka tavalla tai toisella liittyvät Pitkäjärveen, sen luontoon, ympäristöön tai elämään sen rannoilla, ota yhteyttä.
Aineiston sisällölle tai laadulle ei ole asetettu mitään rajoituksia, kiinnostuksen kohteita ovat niin tyypilliset tai harvinaisemmat kalansaaliit, eksoottisten lintujen bongaukset kuin kiehtovat tarinatkin.

Viestit ja yhteydenottopyynnöt mieluiten sähköpostilla:

Aktiivisuudestasi kiittäen
Hallitus

Yhdistyksen hallitus kokoontuu 30.6.2016

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry:n hallituksen seuraava kokous pidetään rahastonhoitaja Erik Naulapään luona 30.6.2016 klo 14.00.

Esillä ovat mm. kesän 2016 vesikasvillisuuden poistoprojekti, yhdistyksen internet-sivuston käyttöönotto, jäsenmaksujen kotoutustilanne sekä yhdistysjulkaisun toimittaminen.

Jos sinulla on mielessäsi asioita, joita haluaisit saattaa hallituksen tietoon tai toiveita/kehittämisehdotuksia yhdistyksen toiminnan suhteen, voit lähettää viestiä sähköpostilla:

Virtausmittauksia Pitkäjärvellä

Yhdistyksen tilaamaan kunnostussuunnitelmaan tarvittavia  virtausmittauksia  suoritetaan Pitkäjärveen laskevissa oja- ja purouomissa 30.6.2016 aamupäivän aikana.

Mittaukset suorittaa Riikka Tuuliainen.

Riikka esittelee iltapäivällä hallituksen jäsenille suunnitelman tämänhetkistä kehitysvaihetta, jossa yhteydessä on läsnä olevilla mahdollisuus kommentoida työtä ja esittää siihen liittyviä toivomuksia ja kehittämisehdotuksia.

KUNNOSTUSSUUNNITELMA

10.02.2016; HANKEKUVAUS, neuvottelu Hämeen Ammattikorkeakoululla Forssassa

PÄLKÄNEEN PITKÄJÄRVEN VESISTÖKUNNOSTUSSUUNNITELMA 2016

Hanke
Hankkeen tarkoituksena on arvioida Pälkäneen Pitkäjärven vesistön nykytila, selvittää eri kunnostusvaihtoehtoja vesistön kunnostamiseksi ja laatia ehdotus järven kunnostussuunnitelmaksi.

Pitkäjärven vesistön nykytilaa arvioidaan valtion ympäristöhallinnon tekemien vesi- ja pohjanäytteiden tulosten ja muun olemassa olevan tiedon perusteella.

Järven tilan kohentamiseksi selvitetään mahdollisia kunnostusvaihtoehtoja. Mahdollisia kunnostustoimenpiteitä ovat mm. vesikasvillisuuden poisto, vesistön ruoppaukset, veden vaihtuvuuden lisääminen vettä kierrättämällä sekä rantojen kunnostaminen. Kunnostusvaihtoehtojen toteutuskustannukset ja vaikutukset arvioidaan.

Lisäksi laaditaan suositukset tehtävistä toimenpiteistä ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi valuma-alueelta (esim. järveen laskeviin ojiin ja puroihin laskeutusaltaiden, kosteikkojen ja pintavalutuskenttien rakentamismahdollisuudet ym.).

Tuottaja

Edellä kuvattu hanke tuotetaan Hämeen Ammattikorkeakoulun ympäristösuunnittelijan koulutusohjelman opinnäytetyönä, jonka laatii opiskelija Riikka Tuuliainen. Oppilaitoksen puolesta työtä ohjaa Tero Ahvenharju.

Tilaaja

Hankkeen tilaajana on Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry.

Pälkäneen kunnan, Pirkan Helmi ry:n, Pirkanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:n sekä Aitoon Kalastuskunta ry:n osallistumismahdollisuuksia tiedustellaan.

Hanketta koordinoi Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry:n hallitus.

Tilaajan yhteyshenkilöt ovat puheenjohtaja Veikko Hoppula ja sihteeri Tatu Turunen.

Hankkeen rahoitus

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry vastaa matka- ja muista kuluista 500 euroon asti.

EU-rahoitusmahdollisuudesta neuvotellaan Pirkan Helmi ry:n kanssa.

Suunnittelu- ja toteutusaikataulu

Suunnittelu on käynnistetty tammikuun lopussa 2016. Tavoitteena on, että opinnäytetyö valmistuu vuoden 2016 aikana, tarkemmasta aikataulutuksesta sovitaan oppilaitoksen kanssa käytävän sopimusneuvottelun yhteydessä.

Yhteystiedot

Tilaajan ohjausryhmän yhteystiedot saa julkaista.

Valmis opinnäytetyö

Opinnäytetyö on julkinen ja kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.

Uusiutunut kalastuslaki

Laitikkalan seurantalo
Laitikkalan seurantalo

14.5.2016 klo 12.00 Laitikkalan Seurantalo

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry järjestää vuosikokouksensa yhteydessä Laitikkalan Seurantalolla tilaisuuden, jossa kalatalousneuvoja Petri Mäkinen Hämeen kalatalouskeskuksesta esittelee uuden kalastuslain mukanaan tuomia uudistuksia, vesialueiden hoitotöiden vaikutusta kalatalouteen sekä kala- ja rapuistutusten mahdollisuuksia vesistönhoitotoimenpiteenä.

Tapahtuma on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Järjestäjät toivovatkin mahdollisimman runsasta osanottoa, onhan samalla tilaisuus myös keskinäiseen ajatustenvaihtoon Pitkäjärven kunnostustoimien tulevaisuudesta ja kehittämisestä.

Tiivistelmän uudesta kalastuslaista löydät tämän linkin takaa: Kalastuslaki 

klo 14.00 Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry:n vuosikokous

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat

Kalatalousneuvoja Petri Mäkinen, Hämeen Kalatalouskeskus
Kalatalousneuvoja Petri Mäkinen, Hämeen Kalatalouskeskus

Jäsenyys

Yhdistyksen henkilöjäsenmaksu on 30 euroa vuodelle 2016.

Jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla yhteystietonsa yhdistykselle tämän sivuston lomakkeella sekä maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen tilille Luopioisten osuuspankkiin (FI 28 5002 0220 0061 98). Sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenyydet seuraavassa kokouksessaan.

Yhdistys ottaa mielellään myös kannatusjäseniä, jollaiseksi voi liittyä samaisella lomakkeella (rasti ao. ruutuun). Kannatusjäsenmaksu on 100,00 €/v. Kannatusjäsenille tarjoamme näkyvyyttä web-sivustollamme sekä kaikessa jäsenviestinnässämme.

Pyydämme uusia jäseniä ilmoittamaan sähköpostiosoitteenne yhdistyksen sihteerille Tatu Turuselle (etunimi.sukunimi (at) viesti.net).

Kiitämme kaikkia jäseniä saamastamme tuesta!

Tuki käytetään järven tilan kohentamiseksi.

Yhdistys

Yhdistyksen logo
Pitkäjärvilogo
Pitkäjärvi

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys edistää Pälkäneellä olevan Pitkäjärven vesiensuojelua ja vesistökunnostusta. Jäsenistö kattaa lähes 100%:sesti jäven vaikutuspiirin asutuksen, niin vakituiset- kuin vapaa-ajan asukkaat.

Tavoitteena on torjua järven rehevöitymistä ja siten kohentaa järven tilaa ja yleistä viihtyvyyttä ja virkistyskäyttö mahdollisuuksia.

Yhdistys on vuodesta 2012 alkaen joka kesä toteuttanut järvellä vesikasvien koneellista niittoa.
Leikattu kasvimassa kerätään maalle kompostoitumaan.

Konetyö on hankittu ulkopuoliselta urakoitsijalta, minkä lisäksi yhdistyksen jäsenet ovat tehneet talkootyötä hyvin huomattavia määriä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys hankkii varoja jäsenmaksutulojen lisäksi mm. järjestämällä teatteriretkiä, tekemällä talkootöitä ja hakemalla rahoitusta julkisista rahoituslähteistä.

Aitoon kalastuskunta on taloudellisesti tukenut toimintaa merkittävästi, erityisesti yhdistyksen alkuvuosina,
mikä on mahdollistanut koneellisen vesikasvien poiston toteuttamisen.

Kunnostusyhdistys perustettiin 22.10.2011, ja merkittiin yhdistysrekisteriin 8.2.2012.

Pälkäneen Pitkäjärven korkeus merenpinnasta on peruskartan mukaan 98,5 m,
(2020 suoritetun vaaituksen mukaan N2000 -järjestelmässä 99,5 m).
Kyseessä on Pälkäneen 11. suurin järvi.
Pitkäjärven vesiala on 73,5 ha ja kokonaisrantaviivan pituus 8,2 km.
Suomessa on 172 Pitkäjärveä joista Pälkäneellä yksi.

Pitkäjärveläiset -julkaisun artikkeli yhdistyksen perustamisesta ja toiminnan alkuvuosista:
Pitkäjärvi puhtaaksi talkoovoimin