Pitkäjärven kunnostustyöt jatkuvat – Pirkanmaan ELY-keskus avustaa

Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt Pälkäneen pitkäjärven kunnostusyhdistys ry:lle avustusta vesistökunnostustoimenpiteiden suorittamiseen vuodelle 2017. Avustus tekee mahdolliseksi jo useampana kesänä toteutetun vesikasvillisuuden poistotoimien jatkamisen.

Avustusta myönnettäessä on huomioitu nyt myös projektiin liittyvä talkootyö, joka tulee maksatushakemuksen yhteydessä ilmoittaa erillisellä lomakkeella. Tulostettava lomake liitetään sivustolle ja se tulee täytettynä toimittaa yhdistykselle.

Vesikasvillisuuden poistoprojekti on ajoitettu viikolle 30 (24. – 30.7. 2017) – säävarauksella.

* Pälkäneen kunta avustaa yhdistysjulkaisumme toteutusta!

Pälkäneen kunnan vapaa-aikalautakunta on myöntänyt yhdistyksellemme kulttuuriavustusta, joka mahdollistaa valmistelemamme julkaisun painattamisen.

Julkaisun tarkoituksena on tallentaa Pitkäjärven seudun ja -asutuksen historiaa noin sadan vuoden ajanjaksolta sekä esitellä sitä nykyiselle ja tuleville sukupolville. Tällaista ei ole koskaan aiemmin toteutettu. Nykyaikaan liittyvänä esitellään viisi vuotta sitten perustetun Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistyksen toiminnan tavoitteet ja tähänastiset aikaansaannokset sekä mahdollisia kunnostusmenetelmiä, joiden avulla järven virkistyskäyttömahdollisuudet turvataan myös tuleville sukupolville.

 

PITKÄJÄRVELÄISET 2017

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry

Sisällysluettelo

 • Infosivut
 • Pääkirjoitus
 • Kulttuuriministerin tervehdys
 • Pitkäjärven seutu aikojen saatossa
 • Mitä Pitkäjärvi merkitsi 1900-luvun asukkaille
 • Hieman piisamimyyrästä
 • Muistojen murusia Pitkäjärven historiassa
 • Pitkäjärven kylä (=tila-) historia
 • Uusi uimaranta Pitkäjärvelle
 • Kun pojat tyttöjä pelottelivat
 • Kun isoisä lampun vaihtoi – sähköpylväitä Pitkäjärven ympäristöön
 • Kalamiesten kertomaa
 • Wanha valokuva kertoo..
 • Yksi evakkotie johti Pitkäjärven rannalle
 • Elämää Pitkäjärven vanhimmassa huvilapaikassa
 • Lapsuuteni Pitkäjärvi
 • Saunamökki rantahakaan
 • Uhkapilviä Pitkäjärven yllä
 • Miten minusta tuli ’pitkäjärveläinen’
 • Mökkeilyä, Keski-Suomesta Hämeeseen
 • Kraanavettä rantamökeille
 • Kunnostusyhdistyksen perustaminen
 • Rehevöityvän järven kunnostusmahdollisuudet
 • Kunnostusyhdistyksen 5v-historiikki
 • Pitkäjärven kuntoa arvioimaan
 • CoolOx-ilmastusmenetelmä järven happikadon torjuntaan
 • Kosteikko luonnon monimuotoisuuden pelastajana
 • Metsäbiotaloutta kestävästi Pirkanmaalla
 • Tuokio Pentti Linkolan tuvalla
 • KVVY tukee vesistökunnostuksia
 • Jos hallussasi on aineistoa, joka myös saattaisi soveltua ko. julkaisun sivuille, ole hyvä ja ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan.

Vuosikokouksessa päätettyä

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin Aitoon Honkalassa 11.3.2017.


Kokouksessamme vieraili toiminnanjohtaja Jukka Mattila Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:stä esitellen KVVY:n monipuolista toimintaa ja yhdistystemme välisiä yhteistyömahdollisuuksia.

Hyväksytty toimintasuunnitelmamme 2017 noudattelee pääpiirteittäin aiempien vuosien periaatteita. Näkyvimpänä toimena jälleen vesikasvillisuuden koneellinen poisto järvestä (alustavasti viikolla 30), mikä myös rasittaa talouttamme eniten. Hallituksen toimesta laaditaan toteutussuunnitelma, joka huomioi myös luonnon kannalta herkkien suojeluvyöhykkeiden tarpeen.

Hallituksen kokoonpanoon ja toimihenkilöiden valintaan ei tullut muutoksia edelliseen vuoteen nähden.

Jäsenmaksu päätettiin pitää edelleen ennallaan, 30,00 euroa/henkilö/v.

Tiedottamisessa hyödynnetään entistä enemmän sähköpostia sekä yhdistyksen web-sivustoa www.palkaneenpitkajarvi.fi. Sivuilta löytyvät mm. kontaktitiedot hallituksen jäsenille, yhteydenottoja toivotaan!

Lähes valmiiksi toimitettu yhdistysjulkaisu ”Pitkäjärveläiset 2017” painatetaan, mikäli tarvittava erillisrahoitus järjestyy.
Toimintaamme tukeva, Suomi 100 vuotta -tapahtuma ”Täyden sadan iltamat” järjestetään yhteistyössä Vuolijoen VPK:n kanssa 9.9.2017 alkaen klo 19.00.