Vaikuta vesiin, kerro mielipiteesi !

Mietitkö, mitä Itämeren hyväksi tehdään juuri nyt? Askarruttaako mökkijärvesi tulevaisuus? Huolestuttavatko lisääntyvät tulvavahingot?

Vaikuta vesiin – Ympäristö.fi.
Suomen merenhoitosuunnitelma, vesienhoitosuunnitelmat ja tulvariskien hallintasuunnitelmat päivitetään kuuden vuoden välein.

Tavoite on, että Itämeren ja vesien tila ei enää heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä tila sekä tulvat ja niiden vahingolliset seuraukset vähenevät.

Suunnitelmien päivitys vuosille 2022-2027 on käynnistynyt. Kansalaiset, yritykset, järjestöt ja yhteisöt voivat kertoa mielipiteensä, mihin päivityksessä pitäisi kiinnittää huomiota.

Miten ja milloin toimitan mielipiteeni tiedoksi?

Puoli vuotta kestävät kuulemiset toteutetaan samanaikaisesti kaikilla Suomen vesienhoitoalueilla. Kuulemispalautteen viimeinen jättöpäivä on 9.7.2018. Lausunnot, mielipiteet ja kannanotot kannattaa kuitenkin antaa hyvissä ajoin ennen määräaikaa.
Palaute toivotaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa lausuntopalvelu.fi -sivujen kautta. Palautteen voi toimittaa myös sähköpostilla tai kirjeenä sen ELY-keskuksen kirjaamoon, jonka yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan lopusta. Word-muodossa toimitettu palaute nopeuttaa ja helpottaa käsittelyä. Lisäksi palautetta voi antaa Internetissä vastaamalla kyselyyn, joka löytyy www.ymparisto.fi/vaikutavesiin -sivun kautta.
Yksi vaihtoehto osallistumiselle on kertoa oma mielipiteesi sinua lähellä olevan, vesienhoitotyössä mukana olevan edustajan välityksellä. Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmien jäsentiedot löytyvät esimerkiksi vaikuta vesiin -sivun kautta.

VAIKUTA VESIIN
Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma
Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella 2022-2027

Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-643-3
Vesienhoidon tavoitteena on laajan yhteistyön avulla säilyttää vesien hyvä tila sekä parantaa vesien tilaa siellä, missä se on päässyt heikentymään.

Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Kolmannen suunnittelukierroksen aikana päivitetään vesienhoitoaluekohtaiset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullen. Antamalla palautetta voit vaikuttaa siihen, miten oman alueesi vesistöt, rannikkovedet ja pohjavedet sekä niiden tilaan vaikuttavat toiminnot otetaan suunnittelussa huomioon. Työohjelma ja aikataulu ovat samat kaikilla vesienhoitoalueilla. Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja suunnittelun alueellinen organisointi vaihtelevat eri vesienhoitoalueilla.

Tässä asiakirjassa käsitellään keskeisiä kysymyksiä, jotka liittyvät Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen järvien, jokien, rannikkovesien ja pohjavesien tilan parantamiseen.

Hallituksen kokous

Hallituksen kokous
Aitoon Pysäkki

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry:n hallitus kokoontuu AITOON PYSÄKIN tiloissa, osoite Miemolantie 7, 36720 Aitoo,

perjantaina 9.2.2018 klo 13.30.

Asialistalla vuosikokouksen valmistelu, johon liittyen mm. alkaneen vuoden toimintasuunnitelman laatiminen.

Jäsenistön vinkit toiminnan kehittämiseksi tervetulleita!

puheenjohtaja