VUOSIKOKOUSKUULUMISIA

Jäsenkirje ”VUOSIKOKOUKSEN JÄLKEEN”
(Sama info jäsenistölle vuosikokouksen yhteydessä)

Kesäinen tervehdys, hyvät pitkäjärveläiset!

Yhdistyksemme sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin 28.4.2018 Aitoon Pysäkki -nimellä tunnetussa entisessä pankkikiinteistössä, joka onkin mitä oivallisin tila kokoontumiselle.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Kaija Turunen ja sihteerinä yhdistyksen sihteeri Tatu Turunen. Hyvän yksimielisyyden vallitessa kokous käsitteli vuoden 2017 vuosikertomuksen ja tilinpäätösasiat myöntäen niistä vastanneelle hallitukselle tili- ja vastuuvapauden. Hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion kokous niin ikään vahvisti vuodelle 2018. Vuoden 2018 jäsenmaksu päätettiin pitää edelleen maltillisena 30,00 euroa/v.
Hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi valittiin uudelleen samat henkilöt, jotka edellisenäkin vuonna ovat kyseisiä luottamustoimia hoitaneet. ”Enintään tämän vuoden, sitten pitää kierrätystä tapahtua”, oli ainakin puheenjohtajan kommentti valinnan jälkeen kiittäessään osoitetusta luottamuksesta. Toiminnantarkastajaksi valittiin Juhani Hartman ja varalle Kaija Turunen.
Vuosikokouksen käsiteltäviin asioihin ei ollut ennen kokousta lähetetty esityksiä kuten säännöt edellyttävät, joten muita asioita ei ollut.

Yleisen tavan mukaan kokouksen päätteeksi käytiin vilkas keskustelu- ja informaatiopalaveri ajankohtaisista asioista, joita ei sääntöjen puitteissa voida varsinaisina kokousasioina käsitellä. Tässä yhteydessä tulivat esiin mm. seuraavat asiat:

1. Alkuvuoden aikana jo suoritetut toimenpiteet
– Alhon viljelyalueen kautta Pitkäjärveen laskevaan Lemperinojaan, Naulapään ranta-alueelle kaivatettiin yhdistyksen sekä Naulapään ja Heinon yhteishankkeena laskeutusallas hillitsemään järveen kulkeutuvaa ravinne- ja kiintoaineskuormaa.
– Sammallahdella Jukka Honkamaan tontin rantaan kaivatettiin poukama, joka mahdollistaa niitosta kertyvän kasvimassan noston maalle kompostoitumaan.

2. Yhdistyksen sihteeri Tatu Turunen informoi Pirkanmaan ELY-keskukseen jätetyn avustushakemuksen tilanteesta. Samassa yhteydessä keskusteltiin myös Aitoon Osakaskunnalle osoitettavasta avustushakemuksesta. Kalastuskunnan edustaja Thomas Penttilä selvitti osakaskunnan hankkeita ja yhteistyömahdollisuuksia. Pälkäneen kuntaan on jätetty Kulttuuri-/kylätoiminta-avustushakemus yhteisen kesätapahtuman järjestämiseksi Pitkäjärven Myllyojan kulttuuriympäristössä.

3. Kunnostusyhdistyksen edustaja on osallistunut Pälkäneen kunnan järjestötapaamiseen 4.4.2018 sekä kylätoiminta-iltaan 25.4.2018.

4. Toukokuun 25. päivästä alkaen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Asetuksen myötä organisaatioiden tulee laatia henkilörekisteriseloste, eli kirjallinen kuvaus niiden toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä. Rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä rekisteriseloste, joka on pidettävä yleisesti saatavilla esimerkiksi rekisterinpitäjän toimipaikassa tai verkkopalvelussa. Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen henkilörekisteriselosteen.

5. Linnustokartoitus Pentti Linkolan ansiokkaan työn jatkamiseksi Pitkäjärvellä. Puheenjohtaja on sopinut vesilintujen kevätlaskennan toteuttamisesta, talkoisiin on lupautunut Hannu Majava Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry:stä. Laskennan 1. kierros keskiviikkoaamuna 2.5.2018 ja toinen 12.5.2018. Tiedot välitetään Luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämään tietokantaan (www.luomus.fi).

6. Monia askarruttaa, sisältävätkö Pitkäjärven hyvinvoivat hauet ja ahvenet kenties joitakin haitallisia aineita, esimerkiksi ympäristömyrkkyjä tai raskasmetalleja, joiden pitoisuus saattaisi aiheuttaa tarkennuksia kalojen syöntisuosituksiin. Yhdistyksessä on ideoitu tutkimuksen teettämistä asian varmistamiseksi. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys KVVY on tarjonnut yhteistyötä kustannusten keventämiseksi. Paikallisin voimin kalastetaan riittävä määrä esimerkkikaloja, jotka pakastetaan sellaisenaan ja toimitetaan sovittuna ajankohtana KVVY:n laboratorioon Tampereelle. Tutkimuskustannusten jakamisesta keskustellaan vielä eräiden yhteistyötahojen kanssa.

7. KVVY tulee kesän aikana laatimaan syvyyskartan Pitkäjärvestä kunnostuksen jatkotoimien suunnittelua tukemaan.

8. Pitkäjärven kasvisto on tarkoitus kartoittaa asiantuntijan ohjauksessa. Puheenjohtaja on ollut yhteydessä Kangasalla asuvaan Heikki Toivoseen, joka on alustavasti lupautunut ”konsultiksi”. Tutustumiskäynti on sovittu tehtäväksi, kunhan kelit ovat sopivat, eli heinäkuun loppupuolella.

9. Puheenjohtaja on valmistellut ideaa yhdistyksen yhteisen kesätapahtuman järjestämisestä Vuolijoen kylätoimikunnan (VPK) kanssa; Loppukesän kuluessa, myöhemmin varmistuvana päivänä kokoonnutaan Pitkäjärven Myllyojalle aiheena ”Koskenperkaustalkoot” maanomistajan (Hannu Siukola) kanssa yhteistyössä. Projekti edellyttää aluksi tutustumista kohteeseen, jonka perusteella laaditaan suunnitelma varsinaiselle perkaustyölle. Tapahtuman ohjelmaksi esimerkiksi Myllyojan & Pitkäjärven kylän historian esittely, makkaranpaistoa ja nokipannukahvit, ehkä jotakin kevyttä musiikkiakin.

10. Vapaalla Pälkäneellä 15.9.2018 Vapaa-aikamessut. Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry on ilmoittautunut näytteilleasettajana osallistumaan kunnan tarjoamaan yhdistysesittäytymiseen pian valmistuvalla Kostia Areenalla.

11. Paikallisnimistön päivitys karttatietoihin. Yhdistyksen sihteeri Tatu Turunen on huomioinut, että paikallinen väestö monesti käyttää maastokohteista (Mäntysaarenkärki, Lemperinoja, Kalalähteenoja ym.) perinteisiä nimityksiä, joita ei esiinny kartoissa. Asioiden käsittelyn kannalta olisi eduksi, jos karttanimistöä täydennettäisiin kunnostusyhdistyksen toimiin liittyvillä alueilla. Sovittiin, että sihteeri laatii yhdistyksen nimissä täydennysesityksen Maanmittauslaitoksen karttapalvelulle.

12. Kaija Turunen on tuttuun tapaan taas varannut kunnostusyhdistykselle edullisia paikkoja syyskauden mielenkiintoisimpiin teatteriretkiin:

Perjantaina 26.10. TTT:n Salmelaisen näyttämöllä Pässi, käsikirjoitus ja ohjaus Sirkku Peltola,

keskiviikkona 14.11. TTT:n päänäyttämöllä Tämä on ryöstö! ohjaus Tommi Auvinen,

sekä perjantaina 30.11 TTT:n Salmelaisen näyttämöllä Vanhoja poikia -esitys – Saimaan saaressa miehet, unelmat ja Junnu Vainion laulut.

Esitysten tarkemmat tiedot, retkien hinnat ja bussiaikataulut päivitetään yhdistyksen nettisivulle myöhemmin.

Edellä kerrottuja ja mahdollisesti myöhemmin mieleen juolahtavia hankkeita toteutellessa kesä varmaan taas sujuukin kuin siivillä. Lämpimiä ja nautinnollisia kesäpäiviä Pitkäjärven rannoille toivotellen,

Wexi Hoppula