Vuosikokous koronan varjossa?

Kunnostusyhdistyksen vuosikokouksen järjestäminen poikkeusoloissa.

Terveysviranomaisten suosituksen mukaisesti pyrimme Kunnostusyhdistyksessä välttämään fyysisiä kokoontumisia, joilla saattaisi olla koronavirus-epidemian laajenemista edistävä vaikutus.

Hallitus on kokouksessaan 7.3.2020 päättänyt, että ” Vuosikokous pidetään toukokuussa. Mikäli koronavirus estäisi kokoontumisen järjestäminen, pidetään tarvittaessa hallituksen kokous, jossa voidaan päättää vuosikokouksen pitäminen ilman fyysistä tapaamista. Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai kokouksen niin päättäessä postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apu-välineen avulla”. (ote kokouspöytäkirjasta)

Kunnostusyhdistyksen sääntöjen kohdassa ’9. Yhdistyksen kokoukset’ määritellään, että ”Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.”

Koronavirustilanteen niin edellyttäessä jäsenistölle toimitetaan huhtikuulla sähköpostilla tai kirjeitse kokouksessa tarvittavat aineistot sekä ohjeistus, miten kokoukseen osallistutaan.