Kunnostusyhdistys huomioi perustajiaan

 

Kunniajäsenet 2022
Tatu Turunen ja Kaija Turunen kutsuttiin Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry:n ensimmäisiksi kunniajäseniksi yhdistyksen vuosikokouksessa 26.3.2022 

 

10-vuotistaivaltaan juuri juhlinut Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys huomioi maaliskuisessa vuosikokouksessaan eräitä jäseniään.

Erityiskiitoksen ansaitsevat luonnollisestikin henkilöt, jotka henkilökohtaisella panostuksellaan saivat aikaan pahoin rehevöitymään päässeen järven kunnostustoimien käynnistyksen ja yhdistyksen perustamisen tätä tärkeätä työtä toteuttamaan ja kehittämään.

Syksyllä 2011 sai Pitkäjärven aktiivinen vapaa-ajan asukas Kaija Turunen, joka Pälkäneen kunnan kulttuurisihteerin toimen ohella toimi myös kansalaisopiston rehtorina, idean ympäristöaiheisen koulutustilaisuuden järjestämisestä. Vuolijoen VPK:n talolla järjestetyn kurssin esimerkkikohteena käytetty Pitkäjärvi veti kansan liikkeelle sankoin joukoin, olihan järven tilassa tuolloin nähtävissä todella huolestuttava kehityssuunta.

Asiantuntijaluennoitsijaksi Kaija oli värvännyt kajaanilaistuneen poikansa Tatu Turusen, jolla olikin, paitsi esittää runsaasti tieteellisiä faktoja vesistöjen rehevöitymis-ilmiöstä ja niiden torjunnasta, myös omakohtainen näkökulma Pitkäjärvellä tapahtuneeseen muutokseen. Hänellä oli myös ajatus keinoista, joilla kehityksen suunta voisi olla käännettävissä. 

Kurssitilaisuus johtikin siihen, että saman tien sovittiin kokoontumisesta Pälkäneen pääkirjasto Arkkiin, tavoitteena kunnostusyhdistyksen perustaminen. Tämä tapahtui 22.10.2011, josta lähtien Pitkäjärven- ja pitkäjärveläisten hyvinvoinnin puolesta on talkoiltu todella aktiivisesti ja monipuolisesti – tulokset puhuvat kyllä puolestaan!

Yhdistys kutsui vuosikokouksen päätöksellä  kunniajäsenikseen Kaija Turusen sekä yhdistyksen sihteerinäkin sen perustamisesta lähtien toimineen Tatu Turusen.

Koko vuosikymmenen yhdistyksen hallinnossa ja luottamustehtävissä yhtäjaksoisesti toimineita muistettiin henkilökohtaisin kunniakirjoin.

Vireästi toimiva Pitkäjärven kunnostusyhdistys jatkaa perustajiensa viitoittamalla tiellä työtään tulevaisuuden hyväksi – kehittyen, verkostoituen ja osallistuen aktiivisesti seudun yhteishankkeisiin.

 

Vedenpinnan korkeusvaihtelun seuranta Pitkäjärvellä

Pitkäjärven kunnostusyhdistyksen huhtik. 2022 jäsenkirjeessä puheenjohtaja ehdottaa omatoimista pinnankorkeusvaihtelun tehostettua seuraamista tulevaisuuden suunnitelmien perustaksi;

..Tätä voisimme yrittää selvittää vaikka siten, että kukin laittaisi keväällä rantaansa riittävän tukevasti mittakepin, johon voisi siirtää vedenkorkeuden oikean korkeustason soutamalla Harakkalahden kivelle katsomaan sen hetkinen vedenpinnan taso mitta-asteikosta, joka on kiinnitetty kiveen vaaitsemalla. Tästä sitten voisi kukin vedenpinnan alentuessa muodostaa käsityksensä oman rantansa osalta sopivasta tasosta, jolle vedenpinnan tason lasku olisi hyvä pysäyttää.
Keräämällä mahdollisimman monen rannanomistajan mielipiteet vedenpinnan alimmasta tasosta päästäisiin ehkä sellaiseen kompromissiin, jota voitaisiin lähteä tavoittelemaan.”

Korjataan aluksi tekstiin päässyt pieni lipsahdus mitta-asteikon sijoituspaikasta, joka siis Harakkalahden sijaan todellisuudessa sijaitsee järven keskivaiheilla, perinteiseltä nimeltään Mäntysaaren kärkenä tunnetun niemekkeen kaakkoisrannikolla, eli yleisen uimarannan puoleisella sivustalla (ks. karttakuva).

Vesialueella sijaitsevaan kiveen kiinnitetyn asteikon lukemat perustuvat 29.5.2020 suoritettuun vaaitukseen, jossa lähtökohtana käytettiin Maanmittauslaitoksen korkeuskiintopisteen 121106 / Pälkäne -pistekortissa tarkkuusluokaltaan 3. luokan vaaituspisteelle ilmoitettua N2000 korkeuslukemaa 104.001 [m mpy] (= metriä merenpinnan yläpuolella).

Mitta-asteikon sijainti
Mäntysaarenkärjen kaakkoisrannalla, vesialueella sijaitseva pinnankorkeuden mitta-asteikko

Vaaitus suoritettiin aluksi läheiseen Harakkalahdessa sijaitsevaan rantakiveen, josta edelleen tyynen vedenpinnan välityksellä yllä mainittuun, helpommin lähestyttävään kohtaan Mäntysaaren kupeessa. Vaaitushetkellä Pitkäjärven pinnankorkeus näytti lukemaa 99.50 m mpy.

Hämmennystä mahdollisesti aiheuttava eroavuus peruskartoissa esiintyvään Pitkäjärven pinnankorkeuslukemaan (98,5 m) selittynee ainakin osaksi aiemman E60- ja nykyisin käytetyn N2000 mittausjärjestelmän, sekä edelleen jatkuvan maannouseman yhteisvaikutuksilla. 

 

 

Seurantatuloksia talteen pitkällä aikavälillä

Pälkäneläinen Esko Mattila on kirjannut Pitkäjärven vedenkorkeuksia Romunkärjellä sijaitsevan mökkinsä laituritukiin kiinnitetyn mitta-asteikon avulla yhtäjaksoisesti ainakin vuodesta 2012 alkaen. Eskon mittauspyöytäkirjojen lukemat on sovitettu tulkinnan helpottamiseksi kuvaajaan, joka löytyy myös tältä sivustolta. Kirjauksia on tehty eri vuodenaikoina, joka on hyvä huomioida tuloksia tulkitessa (ks. päiväykset kuvaajan x-akselilla).  Taulukon saat suurennettua klikkaamalla.

Pitkän aikavälin vaihtelu Pitkäjärven pinnankorkeuksissa
Pinnankorkeuden vaihtelu 2012 – 2020

 

 

 

 

Mielelläni kerron aiheesta tarkemminkin, mikäli tarvetta ilmenee.

Wexi