Aito Suvi -hanke esitteli Kalalähteenojan vesistökunnostusprojektia Pitkäjärven ranta-asukkaille

9.10.2023 Aito Suvi ry:n edustajat esittelivät hankkeen etenemistä Pitkäjärven ranta-asukkaille. Vas. Ilkka Heinonen, Antti Mäkinen, Pekka Puhakka, Marja-Liisa Suomalainen, Merja Viitanen, Elina Sorvali, Tommi Liljedahl.
Metsäretkellä tutustuttiin tähänkin; pohjapatorakenteiden työkohteelle pääsemiseksi piti metsään avata ensimmäiseksi ajo-ura, jota pitkin myös tarvikkeet saadaan kuljetetuksi. Väylä palvelee myöhemmin myös altaiden huoltoa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maanantaihin 9.10.2023 mennessä oli kunnostusyhdistyksen jo vuosikausia haaveilema ja nyt Aito Suvi -yhteistyön tuloksena toteutumasa oleva laskuojan kunnostusprojekti edennyt sellaiseen vaiheeseen, että sitä oli mahdollista esitellä myös toimenpiteiden toivotuista vaikutuksista tulevaisuudessa nauttimaan pääseville Pitkäjärven ranta-asukkaille.

Aito Suvi ry:n järjestämään projektikatselmukseen olikin paikalle sonnustautunut aiheesta kiinnostuneita yhdistyksen jäseniä. Raikkaassa syyssäässä vietetyn luontoretken tunnelmista ja käynnissä olevan projektin vaiheista tarkemmin toteuttajan sivuilla.

 

KUVIA PROJEKTIN VAIHEISTA

Ensi vaaitus suunnittelun pohjaksi
Suunnittelun alkuvaiheita. KVVY:N Arto Karjalainen Kalalähteenojalla syyskussa 2022.
Pauli Sjöstedtin kaivuri valmiina ensimmäisten kauhallisten kaapaisuun syysk. 2023

 

 

 

Tervetuloa Vesi-iltaan to 9.11. 2023 (KVVY)

KVVY Yhdistyksen hankkeet ja Vesilahden kunta järjestävät yhteistyössä jo perinteeksi muodostuneen KVVY:n Vesi-illan uudistetussa muodossa! Illan aikana kuullaan esityksiä vesien tilasta ja kunnostamisesta, sekä hankeavustusten hakemisesta ja lupa-asioista. Illan aikana on auki myös hankeklinikka, jossa KVVY Yhdistyksen asiantuntijoilta saa apua hankkeistamiseen ja hankehakuihin liittyvissä kysymyksissä. Tilaisuus järjestetään Vesilahdella Narvan koululla.

 

Ohjelma ja ilmoittautuminen:

https://www.emaileri.fi/g/l/354866/64685113/2460972/974/478/8

Maastokäynti Kalalähteenojan kunnostustyömaalle

Terveisiä Pitkäjärveltä!

Kalalähteenojan kunnostus on edennyt jo loppuvaiheeseen.
Tervetuloa tutustumaan kunnostuksen etenemiseen maastossa maanantaina 9.10. klo 15 alkaen.

Ajo-ohje: Osoitteeksi Sarkastentie 413, josta opaste oikealle pienelle metsätielle.

Ajo-opaste kohteelle


Tätä eteenpäin n. 300 m peltoalueen reunaan, johon voi pysäköidä.

Käymme katsomassa ojan perattua alaosaa sekä yläjuoksulle rakennettuja tai mahdollisesti vielä rakenteilla olevia pohjakynnyksiä. Näemme myös pelto-osuuden, johon on tulossa 2-tasouoma.

Maastokäynnillä on mukana lisäksemme hankkeesta vastaavan Aito Suvi ry:n sihteeri Tommi Liljedahl, urakoitsija Pauli Sjöstedt, hankkeen valvoja Elina Sorvali sekä SUVI-hankevetäjä Marja-Liisa Suomalainen.

Pukeutuminen sään mukaan, saappaita suosittelemme lämpimästi.

Terveisin
Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry
Pekka Puhakka, puheenjohtaja

Kalalähteenojan kunnostus alkoi laskuojan perkauksella

 

Aito Suvi ry:n jäsentiedote Hyviä SUVI-uutisia nro 26, syyskuu 2023, kertoi lukuisien mielenkiintoisten vesienhoitoasioiden ohessa Pitkäjärveläisiä lähellä olevasta aiheesta tähän tapaan; 

Työt etenevät Kalalähteenojalla

Pälkäneen Pitkäjärven Kalalähteenojan kunnostustyöt alkoivat elokuun puolivälin jälkeen. Ojan alaosan perkaus on tehty, parhaillaan työn alla on veden virtausta hidastavien pohjakynnysten rakentaminen ojan jyrkimpään kohtaan. Viimeisenä vaiheena on 2-tasouoman rakentaminen pellolle. Kaikkien näiden toimien tarkoituksena on vähentää ojan Pitkäjärveen tuomaa kiintoaine- ja ravinnekuormaa.

Ojasta sekä lahdesta, johon oja laskee, on otettu vesinäytteet tänä vuonna. Jatkossa tehtävien tutkimusten pohjalta voidaan arvioida kunnostuksen vaikutusta veden laatuun.

Kalalähteenojan juuri avattua alajuoksua syysk. 2023

Aiheesta lisää myös Aito Suvi Ry:n verkkosivulla.