Kalalähteenojan kunnostus alkoi laskuojan perkauksella

 

Aito Suvi ry:n jäsentiedote Hyviä SUVI-uutisia nro 26, syyskuu 2023, kertoi lukuisien mielenkiintoisten vesienhoitoasioiden ohessa Pitkäjärveläisiä lähellä olevasta aiheesta tähän tapaan; 

Työt etenevät Kalalähteenojalla

Pälkäneen Pitkäjärven Kalalähteenojan kunnostustyöt alkoivat elokuun puolivälin jälkeen. Ojan alaosan perkaus on tehty, parhaillaan työn alla on veden virtausta hidastavien pohjakynnysten rakentaminen ojan jyrkimpään kohtaan. Viimeisenä vaiheena on 2-tasouoman rakentaminen pellolle. Kaikkien näiden toimien tarkoituksena on vähentää ojan Pitkäjärveen tuomaa kiintoaine- ja ravinnekuormaa.

Ojasta sekä lahdesta, johon oja laskee, on otettu vesinäytteet tänä vuonna. Jatkossa tehtävien tutkimusten pohjalta voidaan arvioida kunnostuksen vaikutusta veden laatuun.

Kalalähteenojan juuri avattua alajuoksua syysk. 2023

Aiheesta lisää myös Aito Suvi Ry:n verkkosivulla.