Onko Pitkäjärvellä Isosorsimoa?

Isosorsimo
Isosorsimo.  Kuva: Luopioisten kasvisto

Hämeenlinnassa toimiva säätiöpohjainen Vanajavesikeskus on lähestynyt kyselyllä yhdistystämme. Asiana on vieraslajiksi luokitellun  rantakasvin, Isosorsimon, esiintymiskartoitus alueella, joka kyselyssä on ulotettu sisältämään Vanajavesikeskuksen normaalin toiminta-alueen lisäksi myös latvavesiä, mm. Pälkäneen seutua ja Pitkäjärveä (tästä aluekartalle).
Olisi erittäin suotavaa, että Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistyksen jäsenistön taholta kertyisi myös vastauksia, joiden perusteella kasvin levinneisyyttä voidaan arvioida.
Osallistuttehan kyselyyn!

Alla Vanajavesikeskuksen kirje: 

**)
Arvoisa vastaanottaja

Isosorsimo on aggressiivisesti leviävä rantojen vierasperäinen kasvi, joka ei kuulu Suomen luontoon. Elinvoimaisena kasvina ja hyvänä kilpailijana isosorsimo on leviämässä yhä uusille järville myös Hämeessä. Korvaamalla luontaisen rantakasvillisuuden se muuttaa haitallisesti rantoja sekä kalojen ja rapujen elinympäristöä. Suurista vaikeakulkuisista kasvustoista voi olla haittaa myös virkistyskäytölle, kuten kalastamiselle, uimiselle ja veneilylle. Lisätietoja sekä tunnistusapua: https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-content/uploads/2019/05/Isosorsimoesite_0.4.pdf

Syyskuussa 2020 Kanta-Hämeen alueella käynnistyy Vanajavesikeskuksen ja Hämeen ammattikorkeakoulun yhteinen Isosorsimo – rantojen riesasta resurssiksi –hanke. Tämän hankkeen tiimoilta olemme kiinnostuneita isosorsimon levinneisyydestä Vanajaveden vesistöalueella latvavesineen (liitteenä suurpiirteinen aluekartta) ja olemme laatineet oheisen lyhyen kyselyn tilanteen kartoittamiseksi. Saatujen tietojen perusteella saadaan muodostettua tämänhetkinen tilanne isosorsimon levinneisyydestä ja siksi jokainen vastaus on tärkeä! Hankkeessa tietoja käytetään arvioitaessa lajin torjuntamenetelmien käytännön mahdollisuuksia. Mikäli olet tavannut isosorsimoa omalla ranta-alueellasi tai lähivesistössäsi, ole niin ystävällinen ja vastaa kyselyyn.

Kysely sisältää ainoastaan neljä (4) valinnaiskysymystä sekä vapaan kommenttikentän, johon vastaaminen on nopeaa ja kestää vain muutaman minuutin. Kysely on anonyymi. Voit jättää halutessasi yhteystietosi.

Kyselyn lisäksi mahdollisia tarkempia havaintopaikan kuvauksia, valokuvia, koordinaatteja tai karttoja voi lähettää osoitteeseen

Kyselyä saa jakaa!

Vastausaikaa on 14.6.2020 saakka.

LINKKI KYSELYYN: https://link.webropolsurveys.com/S/5820D0F82188046A

Yhteistyöstänne kiittäen
Pirjo Hoskari
Vanajavesikeskus
**)