PITKÄJÄRVELLÄ HARJOITELTIIN VESIPELASTUSTA

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry haluaa olla aloitteellinen kaikissa kehittämistoimissa, jotka vaikuttavat järvellä ja sen lähialueilla toimivien ihmisten viihtyvyyteen sekä alueelliseen turvallisuuteen. Yhdistyksen aloitteesta järjesti Aitoon VPK torstai-iltana 19.9.2019 klo 18 jälkeen Pitkäjärvellä vesipelastusharjoituksen, jonka eräänä tavoitteena oli tehdä alue ja nopeimmat kulkureitit tutuiksi hälytysosaston henkilöstölle – tietenkin varsinaisten vesipelastustehtävien lisäksi.

Pälkäneen Pitkäjärvellä ja sen lähiympäristössä on vuosien mittaan sattunut tapaturmia, sairauskohtauksia ja vähältä piti -tilanteita, joihin liittyvissä pelastustoimissa olisi ollut eduksi mahdollisimman nopea avunsaanti. Järven jyrkät kalliorannat joko täysin estävät tai vähintäänkin tekevät hyvin hankalaksi ja tehottomaksi monissa paikoin pelastuskaluston vesillelaskun, mikä aiheuttaa tehtäville omat haasteensa.

Eri puolille järveä on yhdistyksemme toimesta rakennettu niittomassan maalle nostossa tarvittavia poukamia, joista eräitä on tarvittaessa mahdollisuus käyttää myös esimerkiksi trailerilla siirrettävän moottoriveneen vesillelaskupaikkana. Pitkäjärvellä ei ole lainkaan polttomoottorikäyttöisiä vesikulkuneuvoja, eikä sellaisia sinne kaivatakaan, jotta alueen ainutlaatuinen luonnonrauha säilyy. Kyseiset, rantautumisen mahdollistavat poukamat myös sijaitsevat yksityisillä rantakiinteistöillä, joten huvikäyttöön tai esim. virkistyskalastajien yleiseen kaluston siirtelyyn niitä ei haluta osoittaa, mutta tosipaikan tullen näillä saattaa olla ratkaisevan tärkeä merkitys pelastustoimien onnistumiselle. Edellyttäen, että asiaan kuuluvat organisaatiot ne tuntevat.
Olemmekin yhdistyksen toimesta informoineet seudulla toimivia pelastusorganisaatioita näiden uusien ”veneluiskien” sijainnista, jotta niiden käytettävyys olisi tarpeen tullen mahdollisimman hyvin tiedossa.

Harjoituksen lähtötilanne ja eteneminen

Pentti Lempisen ja Pekka Rantasen suunnitteleman harjoituksen lähtökohtana olivat Pitkäjärveltä epämääräisestä sunnasta kuuluneet avunhuudot, jotka sittemmin olivat vaimentuneet. Havainnosta oli annettu hälytysilmoitus, jonka perusteella Aitoon VPK:n hälytysosasto valmistautui kahden veneen kanssa etsintä/pelastustehtävään järvelle.
Noin kuusi minuuttia hälytyksestä saa jo liikkeellä oleva yksikkö radiopuhelimeensa lisätiedon, että nopein mahdollisuus päästä järvelle on Sarkastentieltä, Ilvasniemen kärjessä, mökkien välissä sijaitsevalta veneluiskalta.
Veneitä veteen laskiessaan saa hälytysyksikkö jälleen hieman lisätietoa, että yksi henkilö on noin tuntia aiemmin lähtenyt kanootilla vesille, eikä hänestä ole sen jälkeen saatu havaintoja. Mihin suuntaan meloja on lähtenyt, ei ole selvillä. Veneet aloittavat rivakasti etsintätehtävän, jonka todennäköisin mahdollinen kohde alkaa varmistua kanootilla liikkuneeksi henkilöksi.

Venekunnat sopivat keskenään, miltä alueilta aloittavat haravoinnin.

Mikäli kanootin kanssa on jotakin odottamatonta sattunut, pitää järven tuuheat rantakaislikotkin tähystää varsin tarkkaan, tuuli on saattanut viedä kevyttä kanoottia mihin tahansa. Syksyinen ilta alkaa jo hämärtää, ja ilmakin on melko kolea, joten mahdollisesti onnettomuuteen joutunut henkilö olisi syytä löytää mahdollisimman nopeasti.

Reilun tunnin suunnitelmallisen etsinnän jälkeen pelastusryhmän silmät tavoittavatkin järven itärannalla, n. 200 metriä Suoniemestä Harakkalahden suuntaan, tiheän kaislikon takana pilkistävän kanootin keulan. Lähempi tarkastelu paljastaa myös kauttaaltaan kastuneen, erittäin kylmissään olevan melojan makaamasta rantapenkalla. Miehen puhe on katkonaista ja hiljaista ja hän kertoo että selkään sattuu armottomasti, jos yrittää huutaa. Hän on ilmeisesti loukannut selkänsä rantautuessaan ja jalatkin tuntuvat kummallisilta. Löytämisestä informoidaan välittömästi myös Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilannekeskusta.

Potilaan löydyttyä juuri ennen pimeän tuloa etenevät pelastustoimet ripeästi, kiitos erittäin ammattitaitoisen ensivastehenkilöstön. Hänen selkänsä tuetaan rankatuella, hän saa suojakseen lämpimiä huopia ja mahdollisesti myös kipulääkitystä. Kaksi kokenutta pintapelastajaa varmistavat potilaan asianmukaisen ja turvallisen käsittelyn siirtotilanteessa.

Ketterä kumivene tuo pikaisesti tarvittavia lisätarvikkeita, kuten paarit, joilla tajuissaan oleva, mutta kivulias potilas saadaan nostetuksi veneeseen. Hälytysvalot vilkkuen se suuntaa vauhdilla Ilvasniemen rantaan, josta muutamaa minuuttia myöhemmin potilaan matka jo jatkui ambulanssilla kohti sairaalaa.

Jälkipyykki palautepalaverissa

Onnistuneenkin pelastus(harjoitus)tehtävän jälkeen tulee aina arvioida, mitä olemme oppineet ja missä kohdin olisi edelleen kehitettävää. Palokunnan päällikön, Pekka Rantasen, kertoman mukaan Pitkäjärven harjoitusta pidettiin onnistuneena sen mm. sen monipuolisuudesta, todentuntuisuudesta ja aidoista olosuhteista johtuen. Aitoon VPK:n hälytysosaston vahvuus on nykyisin 27 jäsentä ja se järjestää vuosittain noin 50 harjoitusta, joista osa on teoreettisia, osa käytännön läheisiä.
Haja-asutusalueen asukkaiden kokemuksen perusteella on syntynyt näkemys, että pelastustoimen keskittäminen yhä isompiin yksiköihin heikentää toimijoiden paikallistuntemusta. Tästä johtuen hälytetyt pelastusyksiköt joskus seikkailevat kalliita minuutteja hukaten joko etsimässä annetun osoitteen sijaintia tai kulkumahdollisuutta osoitettuun paikkaan. Vesipelastustehtävissä erityishaastetta aiheuttavat heikot kaluston vesillelaskumahdollisuudet.

Me ”pitkäjärveläiset” olemme sikäli onnellisessa asemassa, että lähialueellamme toimii erinomaisen ammattitaitoisen ja aktiivisen henkilöstön sekä asianmukaisen kaluston omaava VPK, josta apu tarvittaessa osaa tulla oikeaan osoitteeseen.
Meidän osuutemme yhteistyössä on pitää heidät ajan tasalla kiinteistöjemme sijainnista, vesillelaskupaikoista, järven syvyys- ja kivikko-olosuhteista sekä mahdollisista riskitilanteista.
Omaa mielenkiintoani kasvattaa tietoisuus henkilökohtaisen vahinkoriskini lisääntymisestä. Pitkäjärven kunnostustalkoissa vierähtää vesillä joka kesä noin 100 tuntia ja mahdollisen vahingon sattuessa toivoisin hartaasti, että apu osaisi paikalle ja saapuisi ajoissa.
Harjoitus näytti, että se on mahdollista!

Läheltä seurannut,
Wexi