Pitkäjärven vesiensuojeluhanke etenee

Pitkäjärven Sammallahteen laskevaan Kalalähteenojaan suunniteltujen vesiensuojelurakenteiden toteuttaminen on konkretisoitumassa vielä tulevan kesän kuluessa. Veden samentumisesta aiheutuvien haittojen minimoimiseksi pyritään kaivuutyöt ajoittamaan mahdollisuuksien mukaan kuivalle ajanjaksolle.
Projektin etenemisen on mahdollistanut tiivis yhteistyö Suvi-hankkeen (Sydän-Hämeen upeat vesistöt) kanssa.

Lue lisää hankkeesta Aito Suvi ry:n sivustolta.