Vedenpinnan korkeusvaihtelun seuranta Pitkäjärvellä

Pitkäjärven kunnostusyhdistyksen huhtik. 2022 jäsenkirjeessä puheenjohtaja ehdottaa omatoimista pinnankorkeusvaihtelun tehostettua seuraamista tulevaisuuden suunnitelmien perustaksi;

..Tätä voisimme yrittää selvittää vaikka siten, että kukin laittaisi keväällä rantaansa riittävän tukevasti mittakepin, johon voisi siirtää vedenkorkeuden oikean korkeustason soutamalla Harakkalahden kivelle katsomaan sen hetkinen vedenpinnan taso mitta-asteikosta, joka on kiinnitetty kiveen vaaitsemalla. Tästä sitten voisi kukin vedenpinnan alentuessa muodostaa käsityksensä oman rantansa osalta sopivasta tasosta, jolle vedenpinnan tason lasku olisi hyvä pysäyttää.
Keräämällä mahdollisimman monen rannanomistajan mielipiteet vedenpinnan alimmasta tasosta päästäisiin ehkä sellaiseen kompromissiin, jota voitaisiin lähteä tavoittelemaan.”

Korjataan aluksi tekstiin päässyt pieni lipsahdus mitta-asteikon sijoituspaikasta, joka siis Harakkalahden sijaan todellisuudessa sijaitsee järven keskivaiheilla, perinteiseltä nimeltään Mäntysaaren kärkenä tunnetun niemekkeen kaakkoisrannikolla, eli yleisen uimarannan puoleisella sivustalla (ks. karttakuva).

Vesialueella sijaitsevaan kiveen kiinnitetyn asteikon lukemat perustuvat 29.5.2020 suoritettuun vaaitukseen, jossa lähtökohtana käytettiin Maanmittauslaitoksen korkeuskiintopisteen 121106 / Pälkäne -pistekortissa tarkkuusluokaltaan 3. luokan vaaituspisteelle ilmoitettua N2000 korkeuslukemaa 104.001 [m mpy] (= metriä merenpinnan yläpuolella).

Mitta-asteikon sijainti
Mäntysaarenkärjen kaakkoisrannalla, vesialueella sijaitseva pinnankorkeuden mitta-asteikko

Vaaitus suoritettiin aluksi läheiseen Harakkalahdessa sijaitsevaan rantakiveen, josta edelleen tyynen vedenpinnan välityksellä yllä mainittuun, helpommin lähestyttävään kohtaan Mäntysaaren kupeessa. Vaaitushetkellä Pitkäjärven pinnankorkeus näytti lukemaa 99.50 m mpy.

Hämmennystä mahdollisesti aiheuttava eroavuus peruskartoissa esiintyvään Pitkäjärven pinnankorkeuslukemaan (98,5 m) selittynee ainakin osaksi aiemman E60- ja nykyisin käytetyn N2000 mittausjärjestelmän, sekä edelleen jatkuvan maannouseman yhteisvaikutuksilla. 

 

 

Seurantatuloksia talteen pitkällä aikavälillä

Pälkäneläinen Esko Mattila on kirjannut Pitkäjärven vedenkorkeuksia Romunkärjellä sijaitsevan mökkinsä laituritukiin kiinnitetyn mitta-asteikon avulla yhtäjaksoisesti ainakin vuodesta 2012 alkaen. Eskon mittauspyöytäkirjojen lukemat on sovitettu tulkinnan helpottamiseksi kuvaajaan, joka löytyy myös tältä sivustolta. Kirjauksia on tehty eri vuodenaikoina, joka on hyvä huomioida tuloksia tulkitessa (ks. päiväykset kuvaajan x-akselilla).  Taulukon saat suurennettua klikkaamalla.

Pitkän aikavälin vaihtelu Pitkäjärven pinnankorkeuksissa
Pinnankorkeuden vaihtelu 2012 – 2020

 

 

 

 

Mielelläni kerron aiheesta tarkemminkin, mikäli tarvetta ilmenee.

Wexi