Virtausmittauksia Pitkäjärvellä

Yhdistyksen tilaamaan kunnostussuunnitelmaan tarvittavia  virtausmittauksia  suoritetaan Pitkäjärveen laskevissa oja- ja purouomissa 30.6.2016 aamupäivän aikana.

Mittaukset suorittaa Riikka Tuuliainen.

Riikka esittelee iltapäivällä hallituksen jäsenille suunnitelman tämänhetkistä kehitysvaihetta, jossa yhteydessä on läsnä olevilla mahdollisuus kommentoida työtä ja esittää siihen liittyviä toivomuksia ja kehittämisehdotuksia.