Vuosikokouksessa päätettyä

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin Aitoon Honkalassa 11.3.2017.


Kokouksessamme vieraili toiminnanjohtaja Jukka Mattila Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:stä esitellen KVVY:n monipuolista toimintaa ja yhdistystemme välisiä yhteistyömahdollisuuksia.

Hyväksytty toimintasuunnitelmamme 2017 noudattelee pääpiirteittäin aiempien vuosien periaatteita. Näkyvimpänä toimena jälleen vesikasvillisuuden koneellinen poisto järvestä (alustavasti viikolla 30), mikä myös rasittaa talouttamme eniten. Hallituksen toimesta laaditaan toteutussuunnitelma, joka huomioi myös luonnon kannalta herkkien suojeluvyöhykkeiden tarpeen.

Hallituksen kokoonpanoon ja toimihenkilöiden valintaan ei tullut muutoksia edelliseen vuoteen nähden.

Jäsenmaksu päätettiin pitää edelleen ennallaan, 30,00 euroa/henkilö/v.

Tiedottamisessa hyödynnetään entistä enemmän sähköpostia sekä yhdistyksen web-sivustoa www.palkaneenpitkajarvi.fi. Sivuilta löytyvät mm. kontaktitiedot hallituksen jäsenille, yhteydenottoja toivotaan!

Lähes valmiiksi toimitettu yhdistysjulkaisu ”Pitkäjärveläiset 2017” painatetaan, mikäli tarvittava erillisrahoitus järjestyy.
Toimintaamme tukeva, Suomi 100 vuotta -tapahtuma ”Täyden sadan iltamat” järjestetään yhteistyössä Vuolijoen VPK:n kanssa 9.9.2017 alkaen klo 19.00.