VESIENSUOJELUKURSSI VAILLA VERTAA!

Vesiensuojelukurssi oli vailla vertaa!

SUVI-hanke, pälkäneläisvesistöjen elvyttämiseksi perustettu yhteistyöelin, on monin tavoin piristänyt kuluneen vuoden aikana meidän pitkäjärveläistenkin ajatusmaailmaa mietiskellessämme kunnostustoimien tehostamista ja kehittämistä tulevaisuudessa.

Hankkeen tuottama ja Valkeakoski opiston järjestämä ”Laskuojat kuntoon” kurssi tarjosi todella kattavan paketin kaivattua ja juuri tarkasti kohdennettua vesistökunnostustietämystä. 12 tuntia hyvin valmisteltuja asiantuntijaluentoja (Teams) vesistökunnostusmenetelmistä, niiden suunnittelusta ja toteuttamistavoista sekä monista erilaisista rahoitusmahdollisuuksista. Vastaavan tietomäärän hankkiminen omin avuin jäisi monilta tekemättä.
Parin iltatunnin uhraus kahden viikon välein kotisohvalla istuen ei todellakaan ole muodostanut ylikäymätöntä estetkoulutukseen osallistumiselle. Ei liioin 16 euron kurssimaksukaan.

Pitkäjärven kunnostustoiminnan 10-vuotistaipaleella kertynyt kokemus yhteisöllisyyden tärkeydestä tavoitteiden saavuttamisessa toimi myös osaltaan kouluesimerkkinä eräässä opinto-osiossa. (Luennon diat selattavissa täältä )

Suvi-hankkeen myötä on syntynyt myös paljon uusia, hyviä kontakteja. Vesistökunnostustoimien tärkein kohdehan sijaitsee useimmiten valuma-alueella, sieltä löytyvät ne syyt joiden seuraukset näkyvät järvessä ongelmia aiheuttavina oireina. Kun valuma-alueella suunnitellaan tilannetta korjaavia toimenpiteitä, on ensimmäinen ehto, että maanomistajan(-jien) kanssa löytyy yhteinen tahtotila niin tavoitteista, menetelmistä kuin kustannuksistakin. Hankkeen toimesta järjestetyssä ”Maanomistajien aamukahvit” -tilaisuudessa yhteisymmärrystä vaikutti löytyvän hyvinkin. Lue täältä lisää.

Tietämystään niin biologisista faktoista kuin viranomaisvelvoitteistakin oli kurssin aikana yksinkertaista täydentää luennoitsijalle kasvotusten osoitetuilla kysymyksillä. Koska moni muukin kurssin osallistuja painiskelee saman tapaisten ongelmien kanssa omalla kotijärvellänsä, palvelee tiedon jakaminen näin huomattavasti laajempaakin joukkoa.

Antoisia olivat myös ryhmäkeskustelut ja -harjoitustyöt, joissa pääsi vaihtamaan mielipiteitä naapurijärvillä toimivien kumppaneiden kanssa.
Seudun toimijoiden verkostoitumisella olisi saavutettavissa
lisää tehokkuuttakin ns. pienvesien (=Pitkäjärven) kunnostustoimiin, jotka yksin toimiessaan saattaisivat joskus jäädä isompien varjoon. Voisi sanoa, että Pälkänevesi tai Kukkia ”Freshabit” ym. suurhankkeineen pärjäävät kyllä. Kun useampi pienhakija yhdistää kunnostushankkeensa ja hakee yhteisesti tukirahoitusta näin syntyvälle laajemmalle kokonaisuudelle, on todennäköisesti odotettavissa parempi lopputulos. Tätä mahdollisuutta ehkä testaamme kurssin aikana valmistellulla hankkeella Kalalähteenojalla.

Kurssi ei siis ainoastaan vastannut odotuksiani, se ylitti ne reilusti! Nimestään huolimatta se ei rajautunut ainoastaan laskuojien kunnostamiseen, vaan käsitteli todella laaja-alaisesti vesistöjen kunnostustoimissa tarpeellista aihepiiriä. Ensi vuonna todennäköisesti järjestetään vastaavanlaista koulutusta, johon osallistumista suosittelen lämpimästi kaikille, jotka tuntevat Pitkäjärven pitkäjänteisen kunnostuksen edelleen tarpeelliseksi.

Kertoili kurssiin osallistunut tyytyväinen oppilas,
Wexi

1. Vuosihuolto laskeutusaltaalla

Näytteenotto

Lemperinojan laskeutusaltaan ensimmäinen ’vuosihuolto’ suoritettu

Pitkäjärveen laskevista laskuojista ravinnekuorman kannalta ehkä merkityksellimpiin lukeutuvaan Lemperinojaan kaivettiin 3 vuotta sitten yhdistyksemme toimesta laskeutusallas, jonka tarkoituksena on paitsi kerätä valuma-alueelta kulkeutuvaa runsasta kiintoainesta, myös vähentää mahdollisten rehevöitymistä ruokkivien ravinteiden kulkeutumista järveen.

15.10.2021 allas tyhjennettiin ensimmäisen kerran olemassaolonsa aikana. Kiintoainesta, pääosin hienojakoista hiekkaa, altaaseen oli kertynyt useita kymmeniä kuutiometrejä. Oja virtaa ympärivuotisesti, keväisten sulamisvesien ja rankempien sateiden aikaan erittäin vuolaasti.

Vesiensuojeluun liittyvien jatkotoimien kannalta on hyvin mielenkiintoista tietää, onko kertyneeseen massaan sitoutuneena ravinteita ja jos on, mitä ja millaisia määriä. SUVI-hankkeen myötä syntyneen yhteistyön ansiosta saamme aiheesta lähitulevaisuudessa perustietoa, altaasta otetut maa-ainesnäytteet lähtevät laboratorioon analysoitavaksi läheisen viljelyalueen näytteiden yhteydessä.

Tulevan talven aikana on tarkoitus kerätä Pitkäjärven rantaruovikoista kaislanippuja, joista altaasta järveen johtavaan uomaan rakennetaan biosuodatin jarruttamaan virtaavaan veteen sitoutuneiden ravinteiden kulkeutumista järveen.

Altaan ensimmäisestä tyhjennyskerrasta kirjoitti Tommi Liljedahl tarkemmin SUVI-hankkeen sivuilla ja julkaisi asiaa myös yhdistyksemme facebookissa. Käykääpä tutustumassa!

Näytteenotto
Agrologi Reijo Hoppula otti laskeutusltaaseen kertyneestä aineksesta näytteet maakairalla.
Maanäytteitä
Maanäytteitä analysoitavaksi

Altaan tyhjennys käynnissä
Hannu Siukola tyhjensi laskeutusaltaan 3 vuoden aikana kertyneestä kiintoaineksesta.

Tervetuloa KVVY:n vesi-iltaan ke 10.11.

 

 
 
 
 

Tervetuloa KVVY:n vesi-iltaan ke 10.11.

KVVY:n jo perinteiseksi muodostunut vesi-ilta järjestetään jälleen marraskuun alussa ke 10.11. klo 17-20. Tilaisuus toteutetaan webinaarina. Tuttuun tapaan kuulet webinaarissa syksyn rahoitushauista ja saat esimerkkejä jo rahoitetuista hankkeista. Lisäksi kuulemme uudesta kunnostajan karttapalvelusta, johon jatkossa myös paikallisesti toteutetut hankkeet viedään. Illan lopuksi vaihdetaan kuulumisia alueellisissa pienryhmissä.

Webinaari järjestetään Teams-ohjelman välityksellä. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, voit liittyä mukaan tästä linkistä:

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Tilaisuuden päivittyvä nettisivu

Uusia tuulia ja syksyn satoa – KVVY:n uutiskirje

Vesiensuojeluyhdistyksen syksy sisältää sekä paljon tuttua että myös uusia tuulia. Yhdistyksen tiimi on kesän aikana vahvistunut kahdella uudella työntekijällä. Elina ja Kirsi esittäytyvät tässä uutiskirjeessä. Totuttuun tapaan taimenpurojen kunnostustalkoot jatkuvat aina lauantaisin lokakuun alkuun asti. Kohteita on tänä syksynä ennätyksellinen määrä ja yli puolet niistä uusia kunnostettavia puroja. Lisäksi olemme järjestäneet tutustumisretkiä jo toteutetuille kosteikkokohteille ja hoitokalastusta seuraamaan.

Syksyn kuluessa ehtii vielä mukaan virtavesitalkoisiin ja lisäksi pääsee tutustumaan mm. kosteikon rakentamiseen Urjalassa, peltosalaojitukseen Huittisissa ja tulvatasanteelliseen uomankaivuuseen lokakuussa Punkalaitumella. Myös KVVY:n vesi-ilta järjestetään totuttuun tapaan marraskuussa. Ajantasaisin tieto tapahtumista löytyy helpoiten seuraamalla Vesienhoito KVVY ry -sivua facebookissa.

 

 

LUE KOKO UUTISKIRJE TÄSTÄ

Ohi On – Vesikasvien poistotalkoot 2021

Parhaat kiitokset kaikille pitkäjärveläisille, jotka taas kesän kuluessa olette osaltanne osallistuneet vuosittaisiin liiallisen vesikasvillisuuden poistotakoisiimme!
Monta haravanvetoa ja talikon heilautusta olette mökkirannoillanne ahkeroineet niittopäivien aikana.

Vaikka joskus kuuleekin esitettävän epäilyksiä, ettei rehevöitymisen hidastamiseen olisi juurikaan vaikutusta kelluslehtisten kasvien niittämisellä, koska näiden vahva juuristo toimii ehtymättömänä ravinnevarastona, näkyy Pitkäjärvellä myönteinen kehitys selkeästi; vuosi vuodelta uuden kasvun määrä vähenee ja mahdollistaa siten veden virtaaman tehostumisen.
Kuluneena kesänä saatiin poistettua kasvillisuus entisen laajuiselta alueelta aiempaa vähemmillä ajotunneilla poistettavan biomassan kokonaismäärän jäädessä myös entistä maltillisemmaksi.

Salaisuus lienee riittävän monissa toistoissa, tätä työtä siis kannattanee jatkaa hamaan tulevaisuuteen –  muiden vesienkunnostustoimien rinnalla.

Ohi On
Niittojen jälkeen 30.8.2021

 

 

PITKÄJÄRVEN VESIKASVILLISUUDEN POISTOTALKOOT KÄYNNISTYVÄT!

Valmiina niitolle 12.7.2021

Yhdistys aloittaa vuotuiset liiallisen vesikasvillisuuden poistotyöt rehevöitymisen estämiseksi viikolla 28 ja niitä jatketaan tarvittaessa elokuun lopulle.

MERKITSETTEHÄN NÄKYVÄSTI kaikki kalanpyydyksenne sekä muut mahdollisesti vaurioitumisvaarassa olevat kohteet.

Soita tai viestitä toiveistasi Wexille p. 040 411 6483

Valmiina niitolle 12.7.2021
Valmiina niitolle 12.7.2021

Yhdistyksen jäsenkirje ja laskutiedot vuodelle 2021

Huomio!

Yhdistyksen jäsenkirje ja jäsenmaksutiedot ovat monilla menneet suoraan sähköpostin roskapostiin. Tarkista siis oma sähköpostisi mahdollisimman pian! Viesti on tullut 6.6. Pitkäjärven yhdistys jäsenkirje ja maksu vuodelle 2021 otsikolla.

Vuoden 2021 jäsenmaksu on 30 e ja pyydämme maksamaan sen kesäkuun loppuun mennessä. Jäsenmaksukirjeen mukana on tullut pankkisiirtolomake, jossa jäsenkohtainen viitenumero. Useita jäsenmaksuja samalla pankkisiirrolla maksettaessa tulee viestikenttään merkitä jäsenten nimet. Kiitos!

nimim. ”Vastausta toivotaan..”

SUVI – Pälkäneen vesiensuojeluhanke toivoo alueellisen vesienhoitosuunnitelman laatimiseksi ranta-asukkaiden ja vesistöjen käyttäjien vastaavan muutamaan kysymykseen Pälkäneen vesistöjen tilasta.

Me pitkäjärveläiset olemme alueellamme tietynlaisia pioneereja onnistuneiden vesistökunnostustoimien toteuttamisessa, joten olisi erittäin suotavaa, että mahdollisimman moni jäsenemme osoittaisi aktiivisuutensa vastaamalla kysymyksiin.

Kysymyksiin SUVI-hankken nettisivuilla tästä linkistä: https://www.aitosuvi.fi/kysely  

SUVI-hanke tutustui Pälkäneen vesistöjen lasku-uomiin.

Pälkäneen vesistöjen SUVI -vesiensuojeluhankkeen hanke-/asiantuntijaryhmä tutustui 24.5.2021 eräiden Pälkäneveteen johtavien laskuojien tilaan.

Tiivistetyllä kokoonpanolla ryhmä vieraili myös Pitkäjärveen johtavalla Kalalähteenojalla, joka saa alkunsa valuma-alueella 1960-luvulta lähtien sijainneen, 1995 lakkautetun kunnallisen kaatopaikka-alueen välittömästä vaikutuspiiristä.

– Pitkäjärven voimakkaaseen rehevöitymiseen ovat mahdollisesti osasyynä valuma-alueen päästöt, joissa iso vaikuttaja juuri mainittu kaatopaikka-alue

– Kunnostusyhdistys on teettänyt suppean tutkimuksen Pitkäjärven kalojen haitta-ainepitoisuuksista 2018, jolloin isokokoisesta ahvenesta havaittiin mm. ohjearvot ylittäviä raskasmetallipitoisuuksia.

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry:n piirissä elää haave vanhan kaatopaikan mahdollisten ympäristöriskien torjunnan tehostamista ja pohjavesien laadun säännöllisestä tarkkailusta.

SUVI-hankkeen asiantuntijakontaktien kautta yhdistyksessä toivotaan apua ja opastusta realististen menetelmien valintaan elinympäristömme puhtauden säilyttämiseksi.

Pälkäneläisiin laskuojiin tutustuminen aloitettiin Aitoon satamasta.
Häyläoja virtaa Häyläsuolta Kankahuvenlahteen
Aitoon Myllyojan sillalla
Hankekoordinaattori Marja-Liisa Suomalainen on ihan puskissa
Janne Pulkka tuntee vesiasiat
Kalalähteenojan alkulähteillä vesi on vahvaa ja värikästä… Lähempää tuttavuutta virittelemässä SUVI-hankkeen viestintäkoordinaattori Tommi Liljedahl

ILVASTULET – Pitkäjärveläisten rantatapahtuma

Perinteinen kesänpäätösjuhla muinaishämäläisellä rajapaikalla Ilvasniemessä.

Ilvastulet
Elokuun illassa 28.8.2021 syttyvät Ilvastulet Pitkäjärvellä

Venetsialaisia, veden, tulen ja valon juhlaa, vietetään mökki- ja veneilykauden päätteeksi ympäri Suomen. Tapahtumalla on maassamme noin 100-vuotiset perinteet.

Pitkäjärvellä vaalitaan venetsialaisten sijaan omaa kulttuuriperimää.

Kauan sitten nähtiin Pitkäjärven saaressa aarnivalkea (virvatuli, aarreliekki), erään ikihongan juurella. Uskottiin paikalla olleen aarre maahan haudattuna.

Vuosisatojen ajan on Pitkäjärvi ollut muinaisten hallintopitäjien rajan halkoma ja sama rajalinja on halkaissut myös Ilvasniemen järven pohjoispäässä.

Siellä, muinaishämäläisellä rajapaikalla, syttyvät Ilvastulet elokuisen lauantai-illan hämärtyessä,

Suomen Luonnon vesistöpäivänä 28.8.2021 klo 18.00