Karkasiko ponttooni laituristasi?

Kiinniotettu ilmiselvä karkulainen, tarkemmat tuntomerkit kuvassa.

Täältä löytyy;

Reijo Hoppula
p. 0500 237 248

Aito Suvi -hanke esitteli Kalalähteenojan vesistökunnostusprojektia Pitkäjärven ranta-asukkaille

9.10.2023 Aito Suvi ry:n edustajat esittelivät hankkeen etenemistä Pitkäjärven ranta-asukkaille. Vas. Ilkka Heinonen, Antti Mäkinen, Pekka Puhakka, Marja-Liisa Suomalainen, Merja Viitanen, Elina Sorvali, Tommi Liljedahl.
Metsäretkellä tutustuttiin tähänkin; pohjapatorakenteiden työkohteelle pääsemiseksi piti metsään avata ensimmäiseksi ajo-ura, jota pitkin myös tarvikkeet saadaan kuljetetuksi. Väylä palvelee myöhemmin myös altaiden huoltoa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maanantaihin 9.10.2023 mennessä oli kunnostusyhdistyksen jo vuosikausia haaveilema ja nyt Aito Suvi -yhteistyön tuloksena toteutumasa oleva laskuojan kunnostusprojekti edennyt sellaiseen vaiheeseen, että sitä oli mahdollista esitellä myös toimenpiteiden toivotuista vaikutuksista tulevaisuudessa nauttimaan pääseville Pitkäjärven ranta-asukkaille.

Aito Suvi ry:n järjestämään projektikatselmukseen olikin paikalle sonnustautunut aiheesta kiinnostuneita yhdistyksen jäseniä. Raikkaassa syyssäässä vietetyn luontoretken tunnelmista ja käynnissä olevan projektin vaiheista tarkemmin toteuttajan sivuilla.

 

KUVIA PROJEKTIN VAIHEISTA

Ensi vaaitus suunnittelun pohjaksi
Suunnittelun alkuvaiheita. KVVY:N Arto Karjalainen Kalalähteenojalla syyskussa 2022.
Pauli Sjöstedtin kaivuri valmiina ensimmäisten kauhallisten kaapaisuun syysk. 2023

 

 

 

Tervetuloa Vesi-iltaan to 9.11. 2023 (KVVY)

KVVY Yhdistyksen hankkeet ja Vesilahden kunta järjestävät yhteistyössä jo perinteeksi muodostuneen KVVY:n Vesi-illan uudistetussa muodossa! Illan aikana kuullaan esityksiä vesien tilasta ja kunnostamisesta, sekä hankeavustusten hakemisesta ja lupa-asioista. Illan aikana on auki myös hankeklinikka, jossa KVVY Yhdistyksen asiantuntijoilta saa apua hankkeistamiseen ja hankehakuihin liittyvissä kysymyksissä. Tilaisuus järjestetään Vesilahdella Narvan koululla.

 

Ohjelma ja ilmoittautuminen:

https://www.emaileri.fi/g/l/354866/64685113/2460972/974/478/8

Maastokäynti Kalalähteenojan kunnostustyömaalle

Terveisiä Pitkäjärveltä!

Kalalähteenojan kunnostus on edennyt jo loppuvaiheeseen.
Tervetuloa tutustumaan kunnostuksen etenemiseen maastossa maanantaina 9.10. klo 15 alkaen.

Ajo-ohje: Osoitteeksi Sarkastentie 413, josta opaste oikealle pienelle metsätielle.

Ajo-opaste kohteelle


Tätä eteenpäin n. 300 m peltoalueen reunaan, johon voi pysäköidä.

Käymme katsomassa ojan perattua alaosaa sekä yläjuoksulle rakennettuja tai mahdollisesti vielä rakenteilla olevia pohjakynnyksiä. Näemme myös pelto-osuuden, johon on tulossa 2-tasouoma.

Maastokäynnillä on mukana lisäksemme hankkeesta vastaavan Aito Suvi ry:n sihteeri Tommi Liljedahl, urakoitsija Pauli Sjöstedt, hankkeen valvoja Elina Sorvali sekä SUVI-hankevetäjä Marja-Liisa Suomalainen.

Pukeutuminen sään mukaan, saappaita suosittelemme lämpimästi.

Terveisin
Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry
Pekka Puhakka, puheenjohtaja

Kalalähteenojan kunnostus alkoi laskuojan perkauksella

 

Aito Suvi ry:n jäsentiedote Hyviä SUVI-uutisia nro 26, syyskuu 2023, kertoi lukuisien mielenkiintoisten vesienhoitoasioiden ohessa Pitkäjärveläisiä lähellä olevasta aiheesta tähän tapaan; 

Työt etenevät Kalalähteenojalla

Pälkäneen Pitkäjärven Kalalähteenojan kunnostustyöt alkoivat elokuun puolivälin jälkeen. Ojan alaosan perkaus on tehty, parhaillaan työn alla on veden virtausta hidastavien pohjakynnysten rakentaminen ojan jyrkimpään kohtaan. Viimeisenä vaiheena on 2-tasouoman rakentaminen pellolle. Kaikkien näiden toimien tarkoituksena on vähentää ojan Pitkäjärveen tuomaa kiintoaine- ja ravinnekuormaa.

Ojasta sekä lahdesta, johon oja laskee, on otettu vesinäytteet tänä vuonna. Jatkossa tehtävien tutkimusten pohjalta voidaan arvioida kunnostuksen vaikutusta veden laatuun.

Kalalähteenojan juuri avattua alajuoksua syysk. 2023

Aiheesta lisää myös Aito Suvi Ry:n verkkosivulla.

Tutkitusti puhdasta uimavettä Pitkäjärven yleisellä uimarannalla

Kunnostusyhdistyksen aloitteesta ja -yhteistyöllä tutkittiin Pitkäjärven yleisen uimarannan, eli ns. Vuolijoen kylänrannan uimaveden laatu 20.7.2023 klo 16.00 otetusta näytteestä.
Tutkimuksen kustansi Pälkäneen kunta, jonka omistamalla maalla uimarantakin sijaitsee.  

KVVY Tutkimus Oy:n laboratorion lausunnon mukaan
vesinäyte täytti yksittäiselle uimarantavesinäytteelle asetetut raja-arvot (STMa 354/2008)”,
joten voimme jatkossakin huoletta polskutella Pitkäjärven aalloilla.

Muita havaintoja näytteenottohetkeltä:

  • Ilman lämpötila 17.5 °C
  • Tuuli n. 3 m/s SW
  • Veden lämpötila 21.5 °C
  • Näytteenottopaikka: n. 1 m laiturin päästä ulapan suuntaan
  • Näytteenottosyvyys: 20 cm pinnasta
  • Kokonaissyvyys kohdassa n. 1 m
  • Vedenpinnan korkeus 99,43 m MPY (N2000)
  • Näkösyvyys n. 50 m rannasta: 185 cm

KVVY Tutkimus Oy:n tutkimusselosteen voit katsoa täältä:

UIMAVESISEURANTA_07_2023 

Uimarannan virkistyskäytön takaamiseksi sen läheisyydestä poistettiin yhdistyksemme toimesta vesikasvillisuutta niittämällä 16.7.2023, vaikka suurimmalla osalla järveä kasvukausi ei vielä olekaan riittävän pitkällä tehokkaimman poiston aikaansaamiseksi. Tärkeät alueet, kuten uimaranta käsitellään useampaan kertaan.

Yhdistyksen kustannuksella suoritettavissa hoito- ja kunnostustoimissa keskitytään ensisijaisesti yleisessä käytössä ja kaikkia järvellä asioivia hyödyttäviin kohteisiin, esimerkiksi veden vaihtuvuuden ja -virtaaman kannalta tärkeisiin salmiin sekä selkäalueisiin. Yksityiset mökkirannat yms. jäävät omistajiensa aktiivisuuden varaan.

Vesikasvien poistotalkoita Pitkäjärvellä on tarkoitus toteuttaa pääosin elokuun aikana, sään ja muiden olosuhteiden sallimissa puitteissa. Niitettävien alueiden käsittelyvuoroa säätelevät paitsi kasvutilanne, myös tuulen suunta ja -voimakkuus, jotka vaikuttavat huomattavasti niittojätteen keräämisen laatuun ja tehokkuuteen.

Huomioitavaa Pitkäjärvellä kalastaville

Rehevöitymisen hillitsemiseksi Pitkäjärven alueella poistetaan liiallista vesikasvillisuutta pääosin elokuun aikana.
MERKITSETTEHÄN NÄKYVÄSTI kaikki kalanpyydyksenne sekä muut mahdollisesti vaurioitumisvaarassa olevat kohteet.

Soita tai viestitä toiveistasi Wexille p. 040 411 6483

Työsarkaa riitttää..

Linnuston seurantaperinne jatkuu..

Suoritimme Pitkäjärvellä jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan Hannu Majavan avustuksella tämän kevään linnustolaskennan 9.5.2023 ja 15.5.2023. Aamutuimiin kiersimme häiriöttömällä sähköperämoottorilla koko järven rantakaislikon reunoja seuraillen Hannun kirjatessa muistivihkoonsa asiantuntevat havaintonsa. Hannu toimii aktiivisesti Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry ja on myös innokas luontokuvaaja. TÄÄLTÄ  voit selailla hänen upeita kuvatallenteitaan.
Tuoreimmat Pitkäjärven havainnot löytyvät taulukkomuodossa tästä linkistä.

Pitkäjärven linnuston muutoksia on järjestelmällisesti seurattu ainakin vuodesta 1949, jolloin Pentti Linkola aloitti perinteen, jota yhdistyksemme hänen jälkeensä jatkaa.

 

Pitkäjärven vesiensuojeluhanke etenee

Pitkäjärven Sammallahteen laskevaan Kalalähteenojaan suunniteltujen vesiensuojelurakenteiden toteuttaminen on konkretisoitumassa vielä tulevan kesän kuluessa. Veden samentumisesta aiheutuvien haittojen minimoimiseksi pyritään kaivuutyöt ajoittamaan mahdollisuuksien mukaan kuivalle ajanjaksolle.
Projektin etenemisen on mahdollistanut tiivis yhteistyö Suvi-hankkeen (Sydän-Hämeen upeat vesistöt) kanssa.

Lue lisää hankkeesta Aito Suvi ry:n sivustolta.