Tutkitusti puhdasta uimavettä Pitkäjärven yleisellä uimarannalla

Kunnostusyhdistyksen aloitteesta ja -yhteistyöllä tutkittiin Pitkäjärven yleisen uimarannan, eli ns. Vuolijoen kylänrannan uimaveden laatu 20.7.2023 klo 16.00 otetusta näytteestä.
Tutkimuksen kustansi Pälkäneen kunta, jonka omistamalla maalla uimarantakin sijaitsee.  

KVVY Tutkimus Oy:n laboratorion lausunnon mukaan
vesinäyte täytti yksittäiselle uimarantavesinäytteelle asetetut raja-arvot (STMa 354/2008)”,
joten voimme jatkossakin huoletta polskutella Pitkäjärven aalloilla.

Muita havaintoja näytteenottohetkeltä:

  • Ilman lämpötila 17.5 °C
  • Tuuli n. 3 m/s SW
  • Veden lämpötila 21.5 °C
  • Näytteenottopaikka: n. 1 m laiturin päästä ulapan suuntaan
  • Näytteenottosyvyys: 20 cm pinnasta
  • Kokonaissyvyys kohdassa n. 1 m
  • Vedenpinnan korkeus 99,43 m MPY (N2000)
  • Näkösyvyys n. 50 m rannasta: 185 cm

KVVY Tutkimus Oy:n tutkimusselosteen voit katsoa täältä:

UIMAVESISEURANTA_07_2023 

Uimarannan virkistyskäytön takaamiseksi sen läheisyydestä poistettiin yhdistyksemme toimesta vesikasvillisuutta niittämällä 16.7.2023, vaikka suurimmalla osalla järveä kasvukausi ei vielä olekaan riittävän pitkällä tehokkaimman poiston aikaansaamiseksi. Tärkeät alueet, kuten uimaranta käsitellään useampaan kertaan.

Yhdistyksen kustannuksella suoritettavissa hoito- ja kunnostustoimissa keskitytään ensisijaisesti yleisessä käytössä ja kaikkia järvellä asioivia hyödyttäviin kohteisiin, esimerkiksi veden vaihtuvuuden ja -virtaaman kannalta tärkeisiin salmiin sekä selkäalueisiin. Yksityiset mökkirannat yms. jäävät omistajiensa aktiivisuuden varaan.

Vesikasvien poistotalkoita Pitkäjärvellä on tarkoitus toteuttaa pääosin elokuun aikana, sään ja muiden olosuhteiden sallimissa puitteissa. Niitettävien alueiden käsittelyvuoroa säätelevät paitsi kasvutilanne, myös tuulen suunta ja -voimakkuus, jotka vaikuttavat huomattavasti niittojätteen keräämisen laatuun ja tehokkuuteen.

Huomioitavaa Pitkäjärvellä kalastaville

Rehevöitymisen hillitsemiseksi Pitkäjärven alueella poistetaan liiallista vesikasvillisuutta pääosin elokuun aikana.
MERKITSETTEHÄN NÄKYVÄSTI kaikki kalanpyydyksenne sekä muut mahdollisesti vaurioitumisvaarassa olevat kohteet.

Soita tai viestitä toiveistasi Wexille p. 040 411 6483

Työsarkaa riitttää..

Linnuston seurantaperinne jatkuu..

Suoritimme Pitkäjärvellä jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan Hannu Majavan avustuksella tämän kevään linnustolaskennan 9.5.2023 ja 15.5.2023. Aamutuimiin kiersimme häiriöttömällä sähköperämoottorilla koko järven rantakaislikon reunoja seuraillen Hannun kirjatessa muistivihkoonsa asiantuntevat havaintonsa. Hannu toimii aktiivisesti Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry ja on myös innokas luontokuvaaja. TÄÄLTÄ  voit selailla hänen upeita kuvatallenteitaan.
Tuoreimmat Pitkäjärven havainnot löytyvät taulukkomuodossa tästä linkistä.

Pitkäjärven linnuston muutoksia on järjestelmällisesti seurattu ainakin vuodesta 1949, jolloin Pentti Linkola aloitti perinteen, jota yhdistyksemme hänen jälkeensä jatkaa.

 

Pitkäjärven vesiensuojeluhanke etenee

Pitkäjärven Sammallahteen laskevaan Kalalähteenojaan suunniteltujen vesiensuojelurakenteiden toteuttaminen on konkretisoitumassa vielä tulevan kesän kuluessa. Veden samentumisesta aiheutuvien haittojen minimoimiseksi pyritään kaivuutyöt ajoittamaan mahdollisuuksien mukaan kuivalle ajanjaksolle.
Projektin etenemisen on mahdollistanut tiivis yhteistyö Suvi-hankkeen (Sydän-Hämeen upeat vesistöt) kanssa.

Lue lisää hankkeesta Aito Suvi ry:n sivustolta.

 

RANKAPUISTAKO RAVINNESIEPPAREITA?

RANKAPUISTAKO RAVINNESIEPPAREITA?

Katumajärven Ruununmyllyllä asennettiin rankanippuja ravinnesieppareiksi Myllyojaan
Rankapuuniput pysyvät koossa ja veden peitossa kierrätettyjen betonirumpujen avulla

 

Pitkäjärven kunnostusyhdistys tutkii, voisiko uutta menetelmää, uppopuupuhdistamoa, hyödyntää joko Kalalähteenojassa tai Lemperinojassa valuma-alueelta tulevien ravinteiden pysäyttämiseksi ennen niiden pääsyä järveen.

 


Aloite on peräisin valtion harkinnanvaraisten avustusten kohdistamisesta huolehtivan Pirkanmaan ELY-keskuksen vesistöasiantuintijoiden taholta.
Yhdistyksen avustusanomusta käsiteltäessä ehdotettiin järven sedimenttiin kohdistuvien toimenpiteiden suunnittelun sijaan kiinnittämään enemmän huomiota rehevöitymistä ennalta ehkäiseviin toimiin, käytännössä valuma-alueelta tulevan ulkoisen kuormituksen vähentämiseen.

Ehdotuksen mukaisesti ELY-keskukselle osoitettuun avustusanomukseen kirjattiin vuoden 2023 toimintasuunnitelmaan sisältyvä hanke valuma-alueeseen kohdistuvien toimenpiteiden suunnittelemiseksi.  

Tarkemman tarkastelun kohteeksi valittiin mahdollisesti resurssien sallimissa rajoissa toteuttamiskelpoinen hanke, uppopuupuhdistamo Kalalähteenojaan ja/tai Lemperinojaan.
Kunnostusyhdistyksen edustajille tarjoutuikin menetelmään tutustumiseen oiva tilaisuus 14.2.2023 Hämeenlinnassa, kun Katumajärven suojeluyhdistys asensi laajojen viljelysalueiden halki virtaavaan Myllyjokeen raakapuurangoista ja kierrätetyistä betonisista ojarummuista rakennettuja ravinnesieppareita.
Uppopuupuhdistamon idea perustuu luonnonmukaisuuteen, jossa veteen upotetut rankaniput toimivat suodattimena. Rankanippujen pintaan kertyy biofilmi, ja sitä hyödyntävä eliöstö, joka suodattaa vedestä ravinteita. Näin syntyy biologinen vedenpuhdistamo, jonka puhdistusteho ja huoltotarve nähdään vasta tulevien vuosien seurannan myötä, onhan kyseessä suhteellisen uusi innovaatio.

Kalalähteenojalla on lähiaikoina käynnistymässä vesiensuojelurakenteiden perustamistyö, jonka asiantuntijaselvitykset, suunnittelun ja rahoittamisen ovat mahdollistaneet yhteistyökumppanimme Suvi -vesiensuojeluhanke, sen työtä jatkava Aito suvi ry. sekä Aitoon kalastuskunta. Suunnittelun on toteuttanut KVVY tutkimus Oy.
Mahdollisen biopuhdistamon toteuttaminen samassa yhteydessä vaikuttaisi mielekkäältä, mutta edellyttää vielä lisäselvittelyä.

Lisätietoa hämeenlinnalaisten toteutuksesta Katumajärven suojeluyhdistyksen verkkosivuilta.

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistyksen edustajat tutustuivat rakennuskohteeseen (katso video).  

Vastaavanlainen biopuhdistamokokeilu on toteutettu myös 2018-2020 PuuMaVesi -hankkeessa, jonka seikkaperäinen esittely löytyy Suomen Ympäristökeskuksen sivuilta.

 

 

Yhdistyksen vuosikokous 2023

Pitkäjärvi-logo

Kutsu yhdistyksen jäsenille – tervetuloa vuosikokoukseen

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry:n vuosikokous 2023
lauantai 18
.3.2023 klo 13.00 alkaen, Microsoft Teams -kokous
Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Kokoukseen voi osallistua myös Pälkäneen kirjastossa, Arkissa.

Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 §:ssä määräämät asiat:

1. Kokouksen avaus klo 13, puheenjohtaja Pekka Puhakka
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
3. Valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, osallistujien toteaminen
5. Hyväksytään kokouksen esityslista
6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2022
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
11. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
– yhdistyksen jäsenten huomioiminen
12. Kokouksen päättäminen.

Avaa kokouskutsu liitteineen tästä

Tammikuulla teatteriin!

 

Teatteriretki 14.1.2023 klo 19.00
Tampereen Työväen Teatterin suuri näyttämö  

KATRINA

Karhean kaunis rakkaustarina vahvasta Katrinasta ja merimiehestä Johanista, tapahtumapaikkana Ahvenanmaa.

Sally Salmisen romaanin uuteen suomennokseen (Juha Hurme 2018) pohjaavan näytöksen on dramatisoinut Seija Holma Pälkäneeltä.

Katrina on kertomus vahvasta naisesta, ylpeydestä, jääräpäisyydestä ja oikeudentunnosta, mutta myös sopeutumisesta ja rakkaudesta perheeseen. Perheeseen, jossa aikuistuvat lapset etsivät onneaan ja oikeuksiaan pienen mökin seinät ryskyen.

Pääosassa Jonna Järnefelt, muita mm. Jyrki Mänttäri, Viktor Idman, Joonas Snellman, Saska Pulkkinen, Teija Auvinen, Heidi Kiviharju, Aimo Räsänen, Pentti Helin, Samuli Muje, Jaana Oravisto.

Lippu ja matka yht. 60 euroa.

Ilm. 14.12.2022 mennessä Kaija Turuselle
puh. 0405283436 tai

Tuotolla tuetaan Pitkäjärven kunnostustyötä.

Kuvassa Jonna Järnefelt, Jyrki Mänttäri ja Aimo Räsänen. Kuva Kari Sunnari.

Teatterimatkan bussiaikataulu lisätty

Kaija Turusen vetämät, kaivatut yhdistyksemme teatteriretket palaavat ”koronatauolta” – eivätkä millä tahansa näytöksellä, vaan 120-juhlavuottaan viettävän Tampereen Työväen Teatterin huipputekijöiden taidonnäytteellä;
MOMENTUM 1900
– musikaali rakkaudesta, itsenäisyydestä ja itsepäisyydestä.
TTT:n suuri näyttämö torstaina 10.11.2022 klo 19.00 (n. 3h).

Momentum 1900 (TTT)
Kuvassa Tatu Siivonen, Saska Pulkkinen ja Jussi-Pekka Parviainen. Kuva Kari Sunnari. 

Yhdeksi syksyn mittavimmista teatterituotannoista tituleeratun musikaalin tekijöinä on ahkeroinut loistava voimatrio; käsikirjoittaja Heikki Salo, käsikirjoittaja-ohjaaja Sirkku Peltola ja säveltäjä Eeva Kontu.

Musikaalin tarina sijoittuu Pariisin maailmannäyttelyyn, johon rakennetussa Suomen paviljongissa kiteytyi koko vuosisadan alun kaksintaistelu pienen Suomen kansan ja sen venäläistämiseen pyrkivien hallitsijoiden välillä – ja kuultiin ensi kertaa Jean Sibeliuksen Finlandia, nimellä La Patrie.

Pariisissa paviljongin rakentavat Suomen kultakauden taiteilijat ja työmiehet, mm. Ville Vallgren (Martti Suosalo), Albert Edelfelt (Janne Kallioniemi), Akseli Gallen-Kallela (Hiski Vihertörmä), Eliel Saarinen (Juha-Matti Koskela), Beda Stjernschanzin (Pihla Pohjolainen) ja Ellen Thesleffin (Pauliina Saarinen). Lisäksi mukana on suuri joukko näyttelijöitä, muusikoita ja orkesteri.
Musikaalin käsiohjelma löytyy täältä.

Momentumia on ollut tekemässä 150-henkinen työryhmä, ja ydintekijöilleen se on ollut viiden vuoden projekti, jonka lopputulos todella on kokemisen arvoinen.

Esityksen lukuisista huipputekijöistä kannattaa erityisesti huomata suosittu ”muuntautumisen mestari” Martti Suosalo (kuvassa keskellä).
Kuva Kari Sunnari.

Tervetuloa mukaan!

Linja-auton aikataulu
MOMENTUM 1900 -MUSIKAALIIN
to 10.11.2022

Bussin lähtö klo
17.10 Kyynäröltä.
17.20 Rautajärvi –
17.50 Onkkaala, torin edestä pysäkiltä –
17.50 Tausti – Tampere.  

Maksu 77 euroa, maksetaan käteisellä bussissa.
Tied. Kaija Turunen 040 528 3436

Linnuston kevätlaskenta 2022 suoritettu

Linnuston vuotuiset kevätlaskennat suoritettiin Pentti Linkolan v. 1949 aloittamaa perinnettä vaalien Pitkäjärvellä 16.5.2022 ja 24.5.2022 (toinen laskentakierros). 

 

 

Päivitetty havaintotaulukko vuosilta 2019 – 2022 löytyy klikkaamalla tätä linkkiä:

Seurantataulukot 2019 – 2022

Huolta havainnoitsijoille aiheutti ainakin se, että vaikka joutsenpariskunta on oleillut säännöllisesti järvellä jäidenlähdön ajoista alkaen, ammotti vuosia käytössä ollut vakituinen pesä vielä tyhjyyttään. 

Laskennassa tarjosi jälleen ”ammattiapua” Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen aktiivi Hannu Majava, joka on välittänyt tiedot päivitettäväksi myös valtakunnalliseen seurantajärjestelmään.
Hannun upeita luontokuvia löytyy mm. TÄÄLTÄ.