Historiaa

Pitkäjärvilogo

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys edistää Pälkäneellä olevan Pitkäjärven vesiensuojelua ja vesistökunnostusta.

Kunnostusyhdistys perustettiin 22.10.2011 ja merkittiin yhdistysrekisteriin 8.2.2012.

Tavoitteena on torjua järven rehevöitymistä ja siten kohentaa järven tilaa ja yleistä viihtyvyyttä.

Yhdistys on kesästä 2012 alkaen vuosittain toteuttanut järvellä vesikasvien koneellista niittoa.
Leikattu kasvimassa on kerätty maalle kompostoitumaan. 
Aiemmin työn on tehnyt kokonaisuudessaan ulkopuolinen urakoitsija, kesällä 2016 leikkausurakkaan osallistuivat myös muutamat yhdistyksen jäsenet yksityisesti hankkimallaan laitteistolla.
Näin menetellen saatiin entistä suurempi osuus järven ruohottuneesta pinta-alasta puhdistetuksi yhdistyksen varojen puitteissa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys hankkii varoja jäsenmaksutulojen lisäksi mm. järjestämällä teatteriretkiä,
tekemällä talkootöitä ja hakemalla rahoitusta julkisista rahoituslähteistä.

Aitoon kalastuskunta on useana vuonna tukenut yhdistyksen toimintaa merkittävästi taloudellisesti,
mikä on mahdollistanut koneellisen vesikasvien poiston toteuttamisen.

Pitkäjärveläiset -julkaisun artikkeli yhdistyksen perustamisesta ja toiminnan alkuvuosista:

Pitkäjärvi puhtaaksi talkoovoimin