PITKÄJÄRVEN VESIKASVILLISUUDEN POISTOTALKOOT KÄYNNISTYVÄT!

Valmiina niitolle 12.7.2021

Yhdistys aloittaa vuotuiset liiallisen vesikasvillisuuden poistotyöt rehevöitymisen estämiseksi viikolla 28 ja niitä jatketaan tarvittaessa elokuun lopulle.

MERKITSETTEHÄN NÄKYVÄSTI kaikki kalanpyydyksenne sekä muut mahdollisesti vaurioitumisvaarassa olevat kohteet.

Soita tai viestitä toiveistasi Wexille p. 040 411 6483

Valmiina niitolle 12.7.2021
Valmiina niitolle 12.7.2021

VESIKASVILLISUUDEN POISTOTALKOOT PITKÄJÄRVELLÄ käynnistyvät taas

Kunnostusyhdistys poistaa taas järvestä liiallista vesikasvillisuutta rehevöitymisen estämiseksi, kuten olemme tehneet joka kesä vuodesta 2012 lukien.

Koneellista niittoa suoritetaan ”säätä mukaillen” heinä-elokuun aikana, kun mahdollisimman suuri osa ravinteista on siirtynyt kasvien juuristosta varsiin ja lehtiin. Näin saamme toimillemme parhaan mahdollisen tehon.

Toivomme, että vahinkojen välttämiseksi MERKITSETTE NÄKYVÄSTI kaikki pinnanalaiset kalanpyydykset ja muut mahdollisesti vaurioitumisvaarassa olevat kohteet.

Soita tai viestitä toiveistasi Wexille p. 040 411 6483

 

Niiton satoa
Kerättyä niittomassaa kompostointiin siirtoa odottamassa

KESÄN 2016 NIITTOPROJEKTI

VESIKASVILLISUUDEN POISTO 2016

Pitkäjärveä rehevöittävää vesikasvillisuutta poistetaan tänä vuonna pääosin viikolla 30, kuten yhdistyksen vuosikokouksessa hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa on kaavailtu.

Osalle projektista aiheutuvia kustannuksia olemme saaneet avustusta Pirkanmaan Ely-keskukselta, jonka luvalla ja -valvonnassa työ suoritetaan.

Aiempina vuosina yhdistystämme merkittävästi tukeneen Aitoon Kalastuskunta ry:n avustusvarojen ehdyttyä olemme kehitelleet poistoon uudenlaista, edullisempaa menettelytapaa.

Ulkopuolista urakoitsijaa käytetään ainoastaan niitto-/keruutyöhön ja osa niitosta sekä niittojätteen kerääminen läjityspaikoille pyritään hoitamaan yhdistyksen jäsenten toimesta.
Niittourakasta on sovittu Pälkäneen Rautajärvellä asuvan Pekka Penttilän kanssa.

Leikkuujätteen läjityspaikkoja on jäsenten toimesta raivattu eri puolille Pitkäjärven ranta-aluetta. Erittäin suuri ongelma, kaluston kelvollisen vesillelaskupaikan puute korjaantui, kun Reijo Hoppulan omistamalle maalle Ilvasniemeen kaivettiin kaivinkoneella väylä, jonka luiska tuettiin vielä soralla.
Samaa luiskaa on mahdollisuus käyttää myös niittomassan maalle nostamiseen koneellisesti, muilla läjityspaikoilla ja asumusten rannoilla työ on tehtävä käsityökaluilla.

Muutamien jäsenten yhteisesti hankkima, moottoriveneeseen asennettu niitto-/keruulaitteisto jää (toistaiseksi) pysyvästi Pitkäjärven rannalle, joten käyttäjien aikataulun salliessa on mahdollista suorittaa osittaisia niittoja vielä loppukesälläkin.

Niittoprojektin onnistumisesta ja työn aikana havaituista ongelmista kerrotaan myöhemmin lisää yhdistyksen internet-sivustolla.
Myös kehittävät kommentit ovat hyvin tervetulleita, parhaiten sähköpostilla .

Veikko Hoppula
puheenjohtaja