Vuosikokous koronan varjossa?

Kunnostusyhdistyksen vuosikokouksen järjestäminen poikkeusoloissa.

Terveysviranomaisten suosituksen mukaisesti pyrimme Kunnostusyhdistyksessä välttämään fyysisiä kokoontumisia, joilla saattaisi olla koronavirus-epidemian laajenemista edistävä vaikutus.

Hallitus on kokouksessaan 7.3.2020 päättänyt, että ” Vuosikokous pidetään toukokuussa. Mikäli koronavirus estäisi kokoontumisen järjestäminen, pidetään tarvittaessa hallituksen kokous, jossa voidaan päättää vuosikokouksen pitäminen ilman fyysistä tapaamista. Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai kokouksen niin päättäessä postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apu-välineen avulla”. (ote kokouspöytäkirjasta)

Kunnostusyhdistyksen sääntöjen kohdassa ’9. Yhdistyksen kokoukset’ määritellään, että ”Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.”

Koronavirustilanteen niin edellyttäessä jäsenistölle toimitetaan huhtikuulla sähköpostilla tai kirjeitse kokouksessa tarvittavat aineistot sekä ohjeistus, miten kokoukseen osallistutaan.

VUOSIKOKOUS 2017 *

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry:n
VUOSIKOKOUS 2017

pidetään lauantaina, 11.3.2017 alkaen klo 12.00

Aitoon Honkalan Olutkellari-ravintolan tiloissa, osoitteessa Honkalantie 4, 36720 Aitoo.

Kokouksen oheisohjelmaa ovat tervetulleita seuraamaan kaikki vesistökunnostuksista ja toiminnastamme kiinnostuneet, yhdistyksemme jäsenyys ei ole pääsyvaatimuksena.

Kokouksen aluksi kuullaan alustus erittäin mielenkiintoisesta aiheesta:

Toiminnanjohtaja, MMM Jukka Mattila esittelee Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n mahdollisuuksia auttaa yhdistystämme Pitkäjärven kunnostusasioissa.
Hankkeissaan KVVY pyrkii neuvomaan mm. vesien kunnostusasioissa ja jätevesien käsittelyissä sekä kehittämään käytännössä toimivia ja kustannuksiltaan toteuttamiskelpoisia kunnostusmenetelmiä.

Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 §:ssä määräämät asiat;

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Tervetuloa!

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry
Hallitus
puheenjohtaja Veikko Hoppula