Kunnostusyhdistys huomioi perustajiaan

 

Kunniajäsenet 2022
Tatu Turunen ja Kaija Turunen kutsuttiin Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry:n ensimmäisiksi kunniajäseniksi yhdistyksen vuosikokouksessa 26.3.2022 

 

10-vuotistaivaltaan juuri juhlinut Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys huomioi maaliskuisessa vuosikokouksessaan eräitä jäseniään.

Erityiskiitoksen ansaitsevat luonnollisestikin henkilöt, jotka henkilökohtaisella panostuksellaan saivat aikaan pahoin rehevöitymään päässeen järven kunnostustoimien käynnistyksen ja yhdistyksen perustamisen tätä tärkeätä työtä toteuttamaan ja kehittämään.

Syksyllä 2011 sai Pitkäjärven aktiivinen vapaa-ajan asukas Kaija Turunen, joka Pälkäneen kunnan kulttuurisihteerin toimen ohella toimi myös kansalaisopiston rehtorina, idean ympäristöaiheisen koulutustilaisuuden järjestämisestä. Vuolijoen VPK:n talolla järjestetyn kurssin esimerkkikohteena käytetty Pitkäjärvi veti kansan liikkeelle sankoin joukoin, olihan järven tilassa tuolloin nähtävissä todella huolestuttava kehityssuunta.

Asiantuntijaluennoitsijaksi Kaija oli värvännyt kajaanilaistuneen poikansa Tatu Turusen, jolla olikin, paitsi esittää runsaasti tieteellisiä faktoja vesistöjen rehevöitymis-ilmiöstä ja niiden torjunnasta, myös omakohtainen näkökulma Pitkäjärvellä tapahtuneeseen muutokseen. Hänellä oli myös ajatus keinoista, joilla kehityksen suunta voisi olla käännettävissä. 

Kurssitilaisuus johtikin siihen, että saman tien sovittiin kokoontumisesta Pälkäneen pääkirjasto Arkkiin, tavoitteena kunnostusyhdistyksen perustaminen. Tämä tapahtui 22.10.2011, josta lähtien Pitkäjärven- ja pitkäjärveläisten hyvinvoinnin puolesta on talkoiltu todella aktiivisesti ja monipuolisesti – tulokset puhuvat kyllä puolestaan!

Yhdistys kutsui vuosikokouksen päätöksellä  kunniajäsenikseen Kaija Turusen sekä yhdistyksen sihteerinäkin sen perustamisesta lähtien toimineen Tatu Turusen.

Koko vuosikymmenen yhdistyksen hallinnossa ja luottamustehtävissä yhtäjaksoisesti toimineita muistettiin henkilökohtaisin kunniakirjoin.

Vireästi toimiva Pitkäjärven kunnostusyhdistys jatkaa perustajiensa viitoittamalla tiellä työtään tulevaisuuden hyväksi – kehittyen, verkostoituen ja osallistuen aktiivisesti seudun yhteishankkeisiin.