Yhdistys

Pitkäjärvilogo
Pitkäjärvi

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys edistää Pälkäneellä olevan Pitkäjärven vesiensuojelua ja vesistökunnostusta. Jäsenistö kattaa lähes 100%:sesti jäven vaikutuspiirin asutuksen, niin vakituiset- kuin vapaa-ajan asukkaat.

Tavoitteena on torjua järven rehevöitymistä ja siten kohentaa järven tilaa ja yleistä viihtyvyyttä ja virkistyskäyttö mahdollisuuksia.

Yhdistys on vuodesta 2012 alkaen joka kesä toteuttanut järvellä vesikasvien koneellista niittoa.
Leikattu kasvimassa kerätään maalle kompostoitumaan.

Konetyö on hankittu ulkopuoliselta urakoitsijalta, minkä lisäksi yhdistyksen jäsenet ovat tehneet talkootyötä hyvin huomattavia määriä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys hankkii varoja jäsenmaksutulojen lisäksi mm. järjestämällä teatteriretkiä, tekemällä talkootöitä ja hakemalla rahoitusta julkisista rahoituslähteistä.

Aitoon kalastuskunta on taloudellisesti tukenut toimintaa merkittävästi, erityisesti yhdistyksen alkuvuosina,
mikä on mahdollistanut koneellisen vesikasvien poiston toteuttamisen.

Kunnostusyhdistys perustettiin 22.10.2011, ja merkittiin yhdistysrekisteriin 8.2.2012.

Pälkäneen Pitkäjärven korkeus merenpinnasta on peruskartan mukaan 98,5 m,
(2020 suoritetun vaaituksen mukaan N2000 -järjestelmässä 99,5 m).
Kyseessä on Pälkäneen 11. suurin järvi.
Pitkäjärven vesiala on 73,5 ha ja kokonaisrantaviivan pituus 8,2 km.
Suomessa on 172 Pitkäjärveä joista Pälkäneellä yksi.

Pitkäjärveläiset -julkaisun artikkeli yhdistyksen perustamisesta ja toiminnan alkuvuosista:
Pitkäjärvi puhtaaksi talkoovoimin