VUOSIKOKOUSKUULUMISIA

Jäsenkirje ”VUOSIKOKOUKSEN JÄLKEEN”
(Sama info jäsenistölle vuosikokouksen yhteydessä)

Kesäinen tervehdys, hyvät pitkäjärveläiset!

Yhdistyksemme sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin 28.4.2018 Aitoon Pysäkki -nimellä tunnetussa entisessä pankkikiinteistössä, joka onkin mitä oivallisin tila kokoontumiselle.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Kaija Turunen ja sihteerinä yhdistyksen sihteeri Tatu Turunen. Hyvän yksimielisyyden vallitessa kokous käsitteli vuoden 2017 vuosikertomuksen ja tilinpäätösasiat myöntäen niistä vastanneelle hallitukselle tili- ja vastuuvapauden. Hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion kokous niin ikään vahvisti vuodelle 2018. Vuoden 2018 jäsenmaksu päätettiin pitää edelleen maltillisena 30,00 euroa/v.
Hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi valittiin uudelleen samat henkilöt, jotka edellisenäkin vuonna ovat kyseisiä luottamustoimia hoitaneet. ”Enintään tämän vuoden, sitten pitää kierrätystä tapahtua”, oli ainakin puheenjohtajan kommentti valinnan jälkeen kiittäessään osoitetusta luottamuksesta. Toiminnantarkastajaksi valittiin Juhani Hartman ja varalle Kaija Turunen.
Vuosikokouksen käsiteltäviin asioihin ei ollut ennen kokousta lähetetty esityksiä kuten säännöt edellyttävät, joten muita asioita ei ollut.

Yleisen tavan mukaan kokouksen päätteeksi käytiin vilkas keskustelu- ja informaatiopalaveri ajankohtaisista asioista, joita ei sääntöjen puitteissa voida varsinaisina kokousasioina käsitellä. Tässä yhteydessä tulivat esiin mm. seuraavat asiat:

1. Alkuvuoden aikana jo suoritetut toimenpiteet
– Alhon viljelyalueen kautta Pitkäjärveen laskevaan Lemperinojaan, Naulapään ranta-alueelle kaivatettiin yhdistyksen sekä Naulapään ja Heinon yhteishankkeena laskeutusallas hillitsemään järveen kulkeutuvaa ravinne- ja kiintoaineskuormaa.
– Sammallahdella Jukka Honkamaan tontin rantaan kaivatettiin poukama, joka mahdollistaa niitosta kertyvän kasvimassan noston maalle kompostoitumaan.

2. Yhdistyksen sihteeri Tatu Turunen informoi Pirkanmaan ELY-keskukseen jätetyn avustushakemuksen tilanteesta. Samassa yhteydessä keskusteltiin myös Aitoon Osakaskunnalle osoitettavasta avustushakemuksesta. Kalastuskunnan edustaja Thomas Penttilä selvitti osakaskunnan hankkeita ja yhteistyömahdollisuuksia. Pälkäneen kuntaan on jätetty Kulttuuri-/kylätoiminta-avustushakemus yhteisen kesätapahtuman järjestämiseksi Pitkäjärven Myllyojan kulttuuriympäristössä.

3. Kunnostusyhdistyksen edustaja on osallistunut Pälkäneen kunnan järjestötapaamiseen 4.4.2018 sekä kylätoiminta-iltaan 25.4.2018.

4. Toukokuun 25. päivästä alkaen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Asetuksen myötä organisaatioiden tulee laatia henkilörekisteriseloste, eli kirjallinen kuvaus niiden toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä. Rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä rekisteriseloste, joka on pidettävä yleisesti saatavilla esimerkiksi rekisterinpitäjän toimipaikassa tai verkkopalvelussa. Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen henkilörekisteriselosteen.

5. Linnustokartoitus Pentti Linkolan ansiokkaan työn jatkamiseksi Pitkäjärvellä. Puheenjohtaja on sopinut vesilintujen kevätlaskennan toteuttamisesta, talkoisiin on lupautunut Hannu Majava Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry:stä. Laskennan 1. kierros keskiviikkoaamuna 2.5.2018 ja toinen 12.5.2018. Tiedot välitetään Luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämään tietokantaan (www.luomus.fi).

6. Monia askarruttaa, sisältävätkö Pitkäjärven hyvinvoivat hauet ja ahvenet kenties joitakin haitallisia aineita, esimerkiksi ympäristömyrkkyjä tai raskasmetalleja, joiden pitoisuus saattaisi aiheuttaa tarkennuksia kalojen syöntisuosituksiin. Yhdistyksessä on ideoitu tutkimuksen teettämistä asian varmistamiseksi. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys KVVY on tarjonnut yhteistyötä kustannusten keventämiseksi. Paikallisin voimin kalastetaan riittävä määrä esimerkkikaloja, jotka pakastetaan sellaisenaan ja toimitetaan sovittuna ajankohtana KVVY:n laboratorioon Tampereelle. Tutkimuskustannusten jakamisesta keskustellaan vielä eräiden yhteistyötahojen kanssa.

7. KVVY tulee kesän aikana laatimaan syvyyskartan Pitkäjärvestä kunnostuksen jatkotoimien suunnittelua tukemaan.

8. Pitkäjärven kasvisto on tarkoitus kartoittaa asiantuntijan ohjauksessa. Puheenjohtaja on ollut yhteydessä Kangasalla asuvaan Heikki Toivoseen, joka on alustavasti lupautunut ”konsultiksi”. Tutustumiskäynti on sovittu tehtäväksi, kunhan kelit ovat sopivat, eli heinäkuun loppupuolella.

9. Puheenjohtaja on valmistellut ideaa yhdistyksen yhteisen kesätapahtuman järjestämisestä Vuolijoen kylätoimikunnan (VPK) kanssa; Loppukesän kuluessa, myöhemmin varmistuvana päivänä kokoonnutaan Pitkäjärven Myllyojalle aiheena ”Koskenperkaustalkoot” maanomistajan (Hannu Siukola) kanssa yhteistyössä. Projekti edellyttää aluksi tutustumista kohteeseen, jonka perusteella laaditaan suunnitelma varsinaiselle perkaustyölle. Tapahtuman ohjelmaksi esimerkiksi Myllyojan & Pitkäjärven kylän historian esittely, makkaranpaistoa ja nokipannukahvit, ehkä jotakin kevyttä musiikkiakin.

10. Vapaalla Pälkäneellä 15.9.2018 Vapaa-aikamessut. Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry on ilmoittautunut näytteilleasettajana osallistumaan kunnan tarjoamaan yhdistysesittäytymiseen pian valmistuvalla Kostia Areenalla.

11. Paikallisnimistön päivitys karttatietoihin. Yhdistyksen sihteeri Tatu Turunen on huomioinut, että paikallinen väestö monesti käyttää maastokohteista (Mäntysaarenkärki, Lemperinoja, Kalalähteenoja ym.) perinteisiä nimityksiä, joita ei esiinny kartoissa. Asioiden käsittelyn kannalta olisi eduksi, jos karttanimistöä täydennettäisiin kunnostusyhdistyksen toimiin liittyvillä alueilla. Sovittiin, että sihteeri laatii yhdistyksen nimissä täydennysesityksen Maanmittauslaitoksen karttapalvelulle.

12. Kaija Turunen on tuttuun tapaan taas varannut kunnostusyhdistykselle edullisia paikkoja syyskauden mielenkiintoisimpiin teatteriretkiin:

Perjantaina 26.10. TTT:n Salmelaisen näyttämöllä Pässi, käsikirjoitus ja ohjaus Sirkku Peltola,

keskiviikkona 14.11. TTT:n päänäyttämöllä Tämä on ryöstö! ohjaus Tommi Auvinen,

sekä perjantaina 30.11 TTT:n Salmelaisen näyttämöllä Vanhoja poikia -esitys – Saimaan saaressa miehet, unelmat ja Junnu Vainion laulut.

Esitysten tarkemmat tiedot, retkien hinnat ja bussiaikataulut päivitetään yhdistyksen nettisivulle myöhemmin.

Edellä kerrottuja ja mahdollisesti myöhemmin mieleen juolahtavia hankkeita toteutellessa kesä varmaan taas sujuukin kuin siivillä. Lämpimiä ja nautinnollisia kesäpäiviä Pitkäjärven rannoille toivotellen,

Wexi Hoppula

LEHTIKUUSITUKKEJA TARJOLLA

Vuolijoen VPK:n haltuun on jäänyt muutamia komeita lehtikuusitukkeja, joista voisi rakentaa vaikkapa järeän pihakaluston mökkitontille.

”Pitkäjärveläisille” ilmaiseksi, mutta puut tulisi saada lähiaikoina pois VPK:n talon piha-alueelta.

Tiedustelut Juhani Hartman, p. 040 512 1379.

VUOSIKOKOUS 2018

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry:n vuosikokous 2018 pidetään

Aitoon Pysäkki

lauantaina 28.4.2018 klo 14:00 alkaen

paikkana AITOON PYSÄKKI osoitteessa Miemolantie 7, 36720 AITOO (Vastapäätä Anssin kauppaa).

Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat sekä keskustellaan toiminnan kehittämisestä.

Kokouksen asialistan voit katsoa säännöistä (kohta 11).

Myös uudet, jäsenyydestä kiinnostuneet henkilöt tervetulleita!

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry

Karttalinkki: Aitoon Pysäkki

Merkitse kalenteriin:

Olemme mukana Pälkäneen uuden liikuntakeskuksen avajaisissa VAPAALLA PÄLKÄNEELLÄ -tapahtumassa 15.9.2018 klo 10-14.30.

Vaikuta vesiin, kerro mielipiteesi !

Mietitkö, mitä Itämeren hyväksi tehdään juuri nyt? Askarruttaako mökkijärvesi tulevaisuus? Huolestuttavatko lisääntyvät tulvavahingot?

Vaikuta vesiin – Ympäristö.fi.
Suomen merenhoitosuunnitelma, vesienhoitosuunnitelmat ja tulvariskien hallintasuunnitelmat päivitetään kuuden vuoden välein.

Tavoite on, että Itämeren ja vesien tila ei enää heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä tila sekä tulvat ja niiden vahingolliset seuraukset vähenevät.

Suunnitelmien päivitys vuosille 2022-2027 on käynnistynyt. Kansalaiset, yritykset, järjestöt ja yhteisöt voivat kertoa mielipiteensä, mihin päivityksessä pitäisi kiinnittää huomiota.

Miten ja milloin toimitan mielipiteeni tiedoksi?

Puoli vuotta kestävät kuulemiset toteutetaan samanaikaisesti kaikilla Suomen vesienhoitoalueilla. Kuulemispalautteen viimeinen jättöpäivä on 9.7.2018. Lausunnot, mielipiteet ja kannanotot kannattaa kuitenkin antaa hyvissä ajoin ennen määräaikaa.
Palaute toivotaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa lausuntopalvelu.fi -sivujen kautta. Palautteen voi toimittaa myös sähköpostilla tai kirjeenä sen ELY-keskuksen kirjaamoon, jonka yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan lopusta. Word-muodossa toimitettu palaute nopeuttaa ja helpottaa käsittelyä. Lisäksi palautetta voi antaa Internetissä vastaamalla kyselyyn, joka löytyy www.ymparisto.fi/vaikutavesiin -sivun kautta.
Yksi vaihtoehto osallistumiselle on kertoa oma mielipiteesi sinua lähellä olevan, vesienhoitotyössä mukana olevan edustajan välityksellä. Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmien jäsentiedot löytyvät esimerkiksi vaikuta vesiin -sivun kautta.

VAIKUTA VESIIN
Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma
Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella 2022-2027

Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-643-3
Vesienhoidon tavoitteena on laajan yhteistyön avulla säilyttää vesien hyvä tila sekä parantaa vesien tilaa siellä, missä se on päässyt heikentymään.

Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Kolmannen suunnittelukierroksen aikana päivitetään vesienhoitoaluekohtaiset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullen. Antamalla palautetta voit vaikuttaa siihen, miten oman alueesi vesistöt, rannikkovedet ja pohjavedet sekä niiden tilaan vaikuttavat toiminnot otetaan suunnittelussa huomioon. Työohjelma ja aikataulu ovat samat kaikilla vesienhoitoalueilla. Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja suunnittelun alueellinen organisointi vaihtelevat eri vesienhoitoalueilla.

Tässä asiakirjassa käsitellään keskeisiä kysymyksiä, jotka liittyvät Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen järvien, jokien, rannikkovesien ja pohjavesien tilan parantamiseen.

Hallituksen kokous

Hallituksen kokous
Aitoon Pysäkki

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry:n hallitus kokoontuu AITOON PYSÄKIN tiloissa, osoite Miemolantie 7, 36720 Aitoo,

perjantaina 9.2.2018 klo 13.30.

Asialistalla vuosikokouksen valmistelu, johon liittyen mm. alkaneen vuoden toimintasuunnitelman laatiminen.

Jäsenistön vinkit toiminnan kehittämiseksi tervetulleita!

puheenjohtaja

PITKÄJÄRVELÄISET -lehti julkaistu

Vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan sisältynyt Pitkäjärveläiset -yhdistysjulkaisu valmistui painosta jouluaaton aattona 2017.

A4-kokoisen 4-värijulkaisun sisällöstä syntyi lopulta 80 sivuinen tieto- ja viihdepaketti, joka käsittää sekä Pitkäjärven seudun historiaa, että Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry:n toimintaa esitteleviä artikkeleita. Kotiseutuhistoriaa valotetaan lähinnä järven ranta-asukkaiden muistelmien ja haastattelujen avulla. Osuutensa sisällöstä ovat saaneet myös mahdolliset Pitkäjärven tulevien vuosien kunnostustoimenpiteiden esittelyt.

Toimitus esittää parhaimmat kiitokset kaikille aineistoa ja valokuvia luovuttaneille!

Julkaisun koko ja näyttävä ulkoasu nostivat painatuskustannuksia ennakkoarvioitamme korkeammiksi, mutta sekä Pälkäneen kunnan kulttuurilautakunnan, että Pirkanmaan ELY-keskuksen myöntämien avustusten turvin uskalsimme lopulta hankkeen toteuttaa. Vielä kattamatta olevan osan painatuskustannuksista uskomme hoituvan julkaisun myyntituloilla.

Kiitokset myös yhteistyökumppaneillemme, jotka ilmoitustilaa lunastamalla tukivat lehden julkaisemista!

Hallitus on päättänyt julkaisulle myyntihinnan, jonka tuotolla katetaan Pitkäjärven kunnostustoimenpiteiden kustannuksia.

Lehteä on saatavissa 20 euron hintaan ANSSIN KAUPASTA Aitoossa, Juhani Hartmanilta Vuolijoella (p. 040 512 1379) sekä nyt myös ONKKAALAN KUKKAHUONEELTA Onkkaalantie 68.

Postitettaviksi toivotut lehdet voi tilata Veikko Hoppulalta joko sähköpostilla () tai puhelimitse (040 411 6483).

Postituskulut joudumme lisäämään hintaan.

Onnekasta ja menestyksellistä Uutta Vuotta 2018 kaikille jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme toivottaen!

Veikko Hoppula

Video-ohjelmien DVD-tallenteet myynnissä.

HYVÄ JOLULAHJAVIHJE, JONKA HANKINNALLA VOIT TUKEA YHDISTYSTEMME TOIMINTAA!

Vuolijoen VPK:n talolla 9.9.2017 vietettiin Täyden sadan iltamia itsenäisen Suomen 100v-juhlavuoden kunniaksi. Ohjelmaan sisältyneestä MUSIIKKIKAVALKADISTA kuvattu videotallenne on saatavissa DVD -levynä hintaan 25,00 €. Tilaisuudessa esitettyä ilmakuva-videota ”PITKÄJÄRVI KERTOO” on myös tilattavissa 25,00 €/kpl.

Tilaukset mieluiten sähköpostilla viestit(at)palkaneenpitkajarvi.fi.

Jäsenkirje_Syysterveisiä Pitkäjärveltä

Syysterveisiä Pitkäjärveltä 14.9. 2017

Hei, hyvät yhdistyksemme jäsenet!

Kesän pikkuhiljaa taas siirtyessä muistojen joukkoon ja syksyn ollessa käsillä, on hyvä vilkaista hieman taaksepäinkin – ehkä siellä näkyy jotakin, mistä on iloa tai hyötyä tulevaisuudessa.

Vesikasviniitot

Kuten varmaan monet olette yhdistyksen nettisivujen ( www.palkaneenpitkajarvi.fi ) kautta tilannetta kesän kuluessa seuranneetkin, sisältyi tämänvuotiseen vesikasvien poistourakkaamme sekä iloa, dramatiikkaa ja onnistumisia.

Alkukesän ilouutinen oli, kun Pirkanmaan ELY-keskus myönsi avustusta täydet 50 % toteutuneista kustannuksista, aiemmin avustus on ollut vain 30%. Lisäksi tänä vuonna ensimmäistä kertaa huomioitiin avustuskelpoiseksi myös pieni määrä jäsenistön talkootyönään tekemistä vesistökunnostustöistä. Molemmat seikat ovat suureksi avuksi niittoprojektin toteuttamisessa.

Kylmiä väreitä aiheutti sopimamme niittourakoitsijan heinäkuun lopulla kokema yllättävä konerikko, jonka korjaantumisaikataulu oli pitkään epäselvä.

Kun hätä on suuri, on apu lähellä, sanoo vanha viisaus, ja niinpä pelastavaksi toimenpiteeksi osoittautui Pitkäjärvelle jo sijoitettujen niitto-/haravointilaitteiden ottaminen tehokäyttöön. Samalla laitteella saatiin loppujen lopuksi sekä niitettyä, että haravoitua vesikasvillisuus aiempia vuosia suuremmalta alueelta. Lisäksi pahimmat, virtaamien kannalta kuitenkin tärkeät salmet saatiin ajetuksi useampaan kertaan, mikä myös osaltaan todennäköisesti hidastaa tulevaa kasvua.

Edistystä aiempaan nähden oli sekin, että saimme Suoniemen kainaloon uuden hyvän niittomassojen nostopaikan, kiitos Viukarin perheen! Harras haave on, jospa joskus tulevaisuudessa sellainen järjestyisi myös Sammallahden pohjukkaan. Sillä alueella ongelmia aiheuttivat useat yllättävät sadekuurot, jolloin työn keskeytyessä jo niitetty massa karkasi tuulen mukana saavuttamattomiin.

Julkaisutoiminta

Ilouutinen oli sekin, että osa ELY-keskuksen myöntämästä avustuksesta voidaan käyttää myös tiedotustoimintaan, eli käytännössä jäsenjulkaisun tuottamiseen. Pälkäneen kunnan kulttuurilautakunta on osoittanut myös tukea julkaisuun, joten näiden avulla saamme vihdoin lehden viimeistelyyn ja painokuntoon.

Täyden sadan iltamat

Yhdessä Vuolijoen VPK:n kanssa järjestetyt iltamat itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi onnistuivat erinomaisesti. VPK:n talolle oli saapunut n. 140 henkilöä nauttimaan todella tasokkaasta musiikkikavalkadista, Pitkäjärvi kertoo -ilmakuvavideon kerronnasta sekä puffetin maistuvista tarjoiluista. Iltamien tuotto tasataan järjestävien yhdistysten kesken, joka tekee hyvää meidänkin vaatimattomalle toimintakassallemme.

Katse tulevaisuuteen

Hallitus kokoontuu syys-/lokakuun vaihteessa suunnittelemaan yhdistyksemme tulevan vuoden toimintaa. Vesikasvillisuuden poistotoimiin ei pidä jäädä välivuosia, mutta ne ovat kuitenkin vain yksi osatekijä Pitkäjärven ja sen ranta-asukkaiden hyväksi tehtävästä työstämme.

Toivoisin, että myös jäsenistö tukisi hallituksen jäsenten työtä antamalla rakentavia kehittämisideoita ja toimenpide-ehdotuksia, joista voisimme yhteistuumin jalostaa mielekkäitä toimintasuunnitelmia pitkällekin tulevaisuuteen. Erittäin suotavana pidän myös kritiikkiä, mikäli sellaiseen aihetta ilmenee, vain tiedostettuja epäkohtia voi pyrkiä jatkossa parantamaan.

Nyt pikaisesti ja ujostelematta esiin kaikki ideat luontopolku-tapahtumista latotansseihin tai ongintakisoihin! Odottelen innolla sitä sähköpostiviestien tulvaa!

Wexi Hoppula,

puheenjohtaja 2017

ILTAMAT OLIVAT MENESTYS – KIITOKSET TALKOOLAISILLE!

Yhdessä – Suomi 100 -teemaa noudattaen – Vuolijoen VPK:n kanssa järjestetyt Täyden sadan iltamat olivat todellinen menestys niin yleisön- kuin järjestäjienkin kannalta katsottuna.

Ilahduttavan runsas yleisömenestys lämmitti järjestäjien mieltä.

Mieskuoro
Juhani Hartman (vas) luotsasi Vuolijoen vahvistetun mieskuoron musiikkikavalkadin läpi itsenäisyytemme vuosikymmenten.  

Mieskuoron lisäksi saimme nauttia Maaria Hartmanin tunnelmallisista sooloesityksistä Karoliina Hartmanin säestyksellä.

Monia mielenkiintoisia tiedonmurusia kertoivat katsojat löytäneensä myös Pitkäjärven historiaa ja nykypäivää esitelleen Pitkäjärvi kertoo -ilmakuvavideo-ohjelman sisällöstä (video on tilattavissa yhdistykseltämme myös DVD-tallenteena, kuten musiikkikavalkadistakin kuvattu ohjelma).

Veden kielelle toivat puffetin monipuoliset tarjoilut, jotka Anneli Niemi ja Merja Viitanen olivat talkootyönään paistelleet ja jaksoivat vielä koko illan yhdessä Erja Airistola-Mäkisen (takana) kanssa niitä asiakkaille jaella.


Ja lopuksi pantiin tanssiksi, kuten kunnon iltamissa kuuluu. Tahdin takasi monipuolista musiikkia tarjoillut PARODIA -yhtye, paikallisvoimia sekin.

Helsinkiläinen Erkki Saarinen (vas) pokkasi arpavoittonaan Kuvauspalvelu Salopinon ilmakuvaus-lahjakortin. Sen luovutti Jari Salopino.

Lämpimät kiitokset vuolijokelaisille yhteistyökumppaneillemme ja kaikille juhlailtamiemme järjestämiseen osallistuneille talkoolaisille, sekä arpajaisvoittojen lahjoittajille!

Wexi Hoppula

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry