Jäidenlähtö Pitkäjärvestä 2021

Tänä vuonna Pitkäjärvi vapautui jäiden kahleista 17.4.2021.
Vedenpinnan korkeuslukema oli tuolloin 99,82 m mpy.

Pinnankorkeusasteikko Pitkäjärvellä
Pinnankorkeusasteikko osoitti jäiden lähdön aikaan 17.4.2021 lukemaa 99,82 m mpy (merenpinnan yläpuolella).
Pitkäjärven pinnnakorkeus 2.5.2021
2.5.2021 Pitkäjärven vedenpinta oli jo laskenut alkukevään huippulukemista arvoon 99.67 m mpy